Förebyggande

Framtidens chefer på NBV nyutexaminerade på högskolenivå

I dag tar 14 "studenter” från NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) examen. De är färdigutbildade inom ledarskap och kommer sannolikt att bli framtidens chefer inom NBV eller något annat förbund. De har läst 15 högskolepoäng i samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar.

Utbildningen har bestått av tre delar; praktik, handledning av seniora tidigare generalsekreterare samt föreläsningar. Studierna har pågått under våren och hösten 2013 och innefattar sammanlagt 13 dagar – och i dag avslutas hela kursen med disputation kring studenternas uppsatser.

Hanna Larsson och Krister Lundgren har bägge ledarfunktioner som studiekonsulenter inom NBV. De nominerades av sina studieavdelningar och hör alltså till den utvalda skara som har fått möjlighet att gå den här chefskursen, som har ägt rum i Gränna.

-Det har varit en väldigt bra utbildning. Inte bara teori, utan mycket hands-on. Vi har fått lära oss hur man hanterar exempelvis medarbetarsamtal, uppsägningar och allt annat som ingår i en chefs uppgifter, genom rollspel. Vi har också blivit filmade och har sedan kunnat analysera hur vi agerar i olika situationer, vilket har varit jättenyttigt, säger Hanna och får medhåll av Krister.

-Ja, utbildningen har verkligen förändrat mina tankemönster. Jag har fått insikter om mig själv och hur jag är som ledare. Mina styrkor och svagheter och hur jag kan finslipa mina erfarenheter. Jag har helt klart blivit ödmjukare och har insett att min ledarstil kanske inte alltid fungerar, säger han.

Bägge upplever att de genom utbildningen har fått nya verktyg att för att nå sina mål.

-Jag har förstått värdet av agera på annat sätt än tidigare och känner mig tryggare i min ledarroll. Nu vet jag hur jag ska göra och varför, konstaterar Hanna, som känner att utbildningen förpliktigar. Nu vill hon förvalta sina nya kunskaper på bästa sätt.

Det är andra gången som NBV genomför en chefsutbildning på högskolenivå. Den första gick 2012 och var riktad till kansliets ledningsgrupp och avdelningarnas verksamhetschefer. Målsättningen var att fortbilda NBV:s chefer inom ledarskap och chefskap.

Målsättningen med årets kull – som alltså inte arbetar som chefer i dag – är att säkra rekryteringen av chefer inom nykterhetsrörelsen för framtiden.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer