Förebyggande

Fortsatt fokus på alkohol inom EU

renstrom_450pxFörebygg.nu: I början av december fattar EU:s hälsoministrar beslut om inriktningen på det framtida arbetet med alkohol inom EU. Förhandlingarna om innehållet i de så kallade rådsslutsatserna är i princip klara. ”Vi har varit framgångsrika”, säger Maria Renström, ansvarig för ANTD-sekretariatet på regeringskansliet.

Maria Renström presenterade regeringens arbete med alkohol inom EU under den pågående mässan Förebygg.nu i Göteborg. Exakt hur förslagen till hälsoministrarna är formulerade vill inte Maria Renström gå in på men hon säger att alla de delar som Sverige valt att prioritera under ordförandeskapet finns med.

– Man ska komma ihåg att det bara är ett förslag som läggs fram, men där finns punkter som handlar bland annat om att skydda unga från marknadsföring av alkohol och om att uppmärksamma problemen med gränshandeln, säger Maria Renström.

Rådsslutsatserna styr i viss mån vilka frågor EU-kommissionen och medlemsländerna kommer att prioritera de kommande åren. Någon punkt som handlar direkt om de svenska införselkvoterna ska man dock inte hoppas på.

– Det gäller att vara taktisk och använda beskrivningar som även övriga medlemsländer kan förstå. Länderna i öst är till exempel oroade över den illegala handeln över gränserna och man kan se att gränshandeln med alkohol ökar även i andra delar av EU. Vi brukar prata om problem på grund av stora prisskillnader, det kan alla förstå.

– Men på längre sikt är regeringens mål fortfarande att få ned de så kallade indikativa nivåerna för hur mycket alkohol man får ta in när man reser. Det är inte rimligt att de här nivåerna till och med överstiger de risknivåer man är överens om inom EU.

Pierre Andersson

Mer från Accent