Prevention

FHI vill veta om insatser mot cannabis lönar sig

Enligt Statens folkhälsoinstitut saknas det kunskap om vilka folkhälsoinsatser som är samhällsekonomiskt motiverade. De förslår därför att metoder utvecklas och att insatser mot cannabis kan vara ett lämpligt pilotområde.

Efterfrågan på kunskap om samhällsekonomiskt motiverade folkhälsoinsatser är stor från såväl lokala och regionala som nationella aktörer. Trots det är antalet hälsoekonomiska bedömningar inom folkhälsoområdet litet.

Förra året fick Statens folkhälsoinstitut i uppdrag av regeringen att ta reda på hur metodiken för att göra samhällsekonomiska bedömningar av insatser på folkhälsoområdet kan utvecklas.

Institutets förstudie är nu klar. I den föreslår de att insatserna mot cannabisbruk, utökade rökfria miljöer, insatser för riskutsatta barn samt insatser för personer med låg utbildning blir de fallstudier som regeringen efterlyst för att öka kunskapen.

Dessutom föreslår institutet en hälsoekonomisk modellstudie av ohälsosamma levnadsvanor och en kostnadsintäktsanalys av projekt för psykisk hälsa bland ungdomar.

Statens folkhälsoinstituts kartläggning av metoder visar att en av de mest angelägna frågorna är bristen på effektutvärderade insatser.

Institutet förslår också ett utökat samarbete mellan myndigheter, regionala forsknings- och utvecklingsenheter, internationella organisationer samt forskare.

Mer från Accent