Alkohol

Färre tycker att det är fel att bjuda unga på alkohol

Ungdomar som bjuds på alkohol hemma dricker mer även utanför hemmet. Trots detta verkar attityderna i frågan ha ändrats i en mer tillåtande riktning. Åtminstone om man ska tro en undersökning som presenteras av IQ i dag.

Förra året svarade 64 procent att man tycker att det är ”helt fel” att bjuda barn och ungdomar i familjen på alkohol. När samma fråga ställdes i år har motsvarande siffra minskat till 48 procent. En glidning i fel riktning, menar Magnus Jägerskog, vd på IQ.

– Ungdomar som bjuds på alkohol i hemmet dricker ofta mer även utanför hemmet, samtidigt ser vi i undersökningar att ungdomar idag dricker mindre än tidigare. Men att vuxna tycks gå mot att ta mindre allvarligt på bjudvanor är oroande då det på sikt kan göra att ungdomar dricker mer och riskerar att fara illa, säger han i en kommentar.

Störst är skillnaden bland kvinnor i åldrarna 45-59, här har andelen som svarar att det är helt fel att bjuda minskat från 76 procent 2011 till 48 procent i år.

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av IQ, och baseras på telefonintervjuer med 2000 slumpvist utvalda svenskar. IQ är ett dotterbolag till Systembolaget som ”verkar för en smartare syn på alkohol”.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer