Medling

Det svenska medlingsfiaskot

Medling förekommer i ett antal svenska kommuner, men långt ifrån i samma omfattning som i Norge. Accent granskar det norska medlingsundret och slutar resan i Sverige.

Sverige har sedan 2008 en lagstiftning som föreskriver att alla kommuner ska erbjuda medling vid brott där gärningspersonen är under 21 år. Trots det är det många kommuner som inte har någon medlingsverksamhet alls.

En rapport från Socialstyrelsen visar att en tredjedel av de svarande svenska kommunerna höll mindre än fem medlingsmöten om året under 2011. Enligt den senaste statistiken från ett sjuttiotal kommuner, som tillhör de mer engagerade i Sverige, har medlingsverksamheten mer än halverats de senaste åren.

–  Den svenska lagstiftningen om medling har hamnat mellan stolarna. Det behövs en nationell resurs för att samordna verksamheten. Socialstyrelsen ser det inte som sitt ansvar och många kommuner anser helt enkelt inte att de har tillräckligt många ärenden för att man ska ha resurser att utbilda eller anställa medlare, säger Linda Marklund som skrivit en juridisk avhandling om medling och också jobbar som medlare, lärare och föreläsare om medling.

I Norge har man en väl etablerad rutin där polis, åklagare och domstol skickar ärenden vidare till konfliktråden för behandling. Konfliktrådet samordnar kontakterna med bland annat polis, skola, målsägare och socialtjänst.

I Sverige är det bara ett fåtal kommuner som har en medlingsverksamhet inom socialtjänsten som är organiserad så att polis och åklagare eller ombud överhuvudtaget vet vart de ska vända sig. Även inom socialtjänsten tycks ärendekedjan vara oklar.

I Norge kan också enskilda parter som privatpersoner, näringsidkare och skolor begära att ärenden tas upp till medling.

–  Vi skulle också, precis som i Norge, kunna hitta en modell för att ta hand om problem som hot och trakasserier på nätet, missbruk och gängbråk i olika stadsdelar till exempel. Och samarbetet mellan polis, skola och socialtjänst skulle absolut behöva stärkas, menar Linda Marklund.

En ljuspunkt är en utveckling av arbetet med sociala insatsgrupper som man arbetat med på försök i flera områden, enligt en liknande modell som i Norge. En verksamhet med ett samarbete mellan parter som polis, socialtjänst och skola med en mätbart positiv effekt som nu ska utvecklas på flera håll runt om i landet.

–  En del av inspirationen har hämtats från Norge. Annars har vi utformat en egen svensk modell utifrån våra erfarenheter. Men medling är inte en del av modellen som det ser ut nu, säger, Rose-Marie Nylander, Socialstyrelsen som skrivit en handledning för utformningen av de sociala insatsgrupperna.

Mer från Accent