Förebyggande

Det drogförebyggande arbetet ökar

Enligt en ny sammanställning från Statens folkhälsoinstitut ökar det drogförebyggande arbetet i omfattning. Samtidigt ökar dock flera typiska skador – något som förklaras med att tillgängligheten av både alkohol och narkotika har ökat.

– De förebyggande insatserna har främst varit inriktade på att begränsa efterfrågan, men vi vet att åtgärder för att begränsa tillgängligheten ger god effekt. En större tyngd bör läggas där, till exempel genom bättre tillsyn över servering och försäljning, säger Nils Stenström, enhetschef vid Statens folkhälsoinstitut.

Även om konsumtionen av alkohol ligger kvar på en oförändrad eller svagt sjunkade nivå visar Folkhälsoinstitutets sammanställning att akuta alkoholskador som förgiftningar, dödsfall i trafiken och misshandel fortsatte att öka under 2007. Under tiden 1998 till 2007 har antalet unga kvinnor som vårdats för alkoholförgiftning ökat med hela 68 procent.

Siffrorna visar också att omkring 80 procent av kommunerna idag har en samordnare för alkohol och narkotika. Kommunerna har också ökat den egna andelen i finansieringen av förebyggande insatser.

– Det är en positiv utveckling, men samarbetet mellan de offentliga insatserna och frivilligsektorn kan förbättras, säger Nils Stenström.

Pierre Andersson

Mer från Accent