Förebyggande

Debattsvar: "Vi vill utveckla det förebyggande arbetet!"

IOGT-NTO:s förebyggande arbete går trögt och andra aktörer gör ett bättre jobb. Förbundsstyrelsen vill utveckla den förebyggande verksamheten, men arbetet ska inte stå överst på vår lista. Det skriver Anna Carlstedt, vice förbundsordförande, och Peter Moilanen, chef för IOGT-NTO:s verksamhetsenhet.

Ett antal debattörer skriver i Accent nummer fem om vårt förebyggande arbete. Detta med anledning av den stundande kongressen och det förslag till strategi som förbundsstyrelsen där lägger.

I den av kongressen antagna ”IOGT-NTO:s alkoholförebyggande uppdrag” står att läsa att ”IOGT-NTO ska vara pådrivare och utvecklare i samhällets alkoholförebyggande arbete. Till det kommer uppgiften att också genomföra en del förebyggande insatser.” Hur har det då gått för oss i genomförandet av detta uppdrag? Statens Folkhälsoinstitut, FHI, konstaterar i sin rapport ”Drogutvecklingen i Sverige 2007” att ”Den förebyggande aktiviteten på AN-området har ökat kontinuerligt sedan 2000, och fortsatte öka 2007.”

Vi ska inte underskatta vår roll i den utvecklingen då vi sedan 2001 valt att fokusera vårt arbete inom tre verksamhetsområden där det förebyggande arbetet varit ett av områdena. Att även IOGT-NTO valde att kraftsamla inom detta område har bidragit till att den förebyggande aktiviteten i samhället har ökat. Vi har alltså fungerat i vår roll som pådrivare och utvecklare. Däremot måste vi tyvärr konstatera att våra egna förebyggande insatser inte ökat i samma takt som övriga samhället.

Under åren har vi haft metoder som Våga, Stark och Klar och Prime for Life. Dessa metoder har av olika anledningar fasats ut istället för att öka i volym. Just nu försöker vi få fart på metoderna Föräldrar Tillsammans och Ledare Tillsammans. Det arbetet går mycket trögt. Och då har vi ändå satsat stora resurser på detta. Vi har försökt med förebyggargrupper, men har efter ett antal år med utbildning och stöd endast fyra grupper som anser sig fungera. Vi har haft personella resurser som rest runt i landet och försökt få igång verksamhet. Tyvärr utan större framgång. Vidare har vi infört ekonomiska premier för genomförda träffar. Sedan starten i oktober 2008 har endast tre träffar rapporterats. Många personer har utbildats, men den stora majoriteten av dem har inte gjort någon insats efteråt. I år har vi tvingats ställa in de flesta utbildningarna. Den kick-off som vi anordnade ifjol lockade knappt tio personer. Det är möjligt att det, som debattörerna skriver, på sina håll i landet finns en efterfrågan efter våra förebyggande insatser. Vi kan dock konstatera att den stora majoriteten av våra medlemmar inte väljer att arbeta med detta om de själva får välja. Här ser vi en tydlig skillnad när vi jämför med vårt politiska och sociala arbete.

Att i det läget fortsätta arbeta på utan att göra något vore direkt oansvarigt av oss. Det förebyggande området behöver ses över och förändras. Precis som debattörerna skriver vill inte heller vi lägga ner det förebyggande arbetet. Tvärtom – vi vill utveckla det!

Debattörerna menar vidare att det förslag som läggs till kongressen gällande Strategi 2010-2015 enbart innehåller två verksamhetsområden; politik och socialt. Detta är direkt felaktigt då förslaget tydligt anger att vi ska arbeta inom tre områden, det vill säga även det förebyggande. Däremot finns det andra som är bättre än oss på den typ av förebyggande metoder som vi har och har haft. Därför ska det arbetet inte stå överst på vår lista.

Utmaningen för IOGT-NTO ligger i att utveckla ett förebyggande arbete som tilltalar våra medlemmar och som är möjlig att genomföras ideellt. Det förebyggande arbetet ska upplevas som lustfyllt. I det arbetet har politisk påverkan för mer resurser till det förebyggande arbetet en given roll.

Antilangningskampanjer och andra aktiviteter för att hålla på 18-årsgränsen är ytterligare ett område. I vårt alkoholförebyggande uppdrag står vidare att läsa att ”IOGT-NTO-rörelsens förenings- och fritidsverksamhet har en viktig roll i det förebyggande arbetet och är ett alternativ för människor i alla åldrar som vill träffas, utvecklas och ha roligt i alkoholfria miljöer.” Att utveckla fältet med attraktiva alkoholfria miljöer för till exempel olika familjekonstellationer vore ett spännande förebyggande område som ligger väl i tiden där många av våra medlemmar skulle kunna finna en roll och ett engagemang. Vi behöver tydligare stå upp för att vår egen verksamhet i sig är förebyggande samtidigt som den ger vuxna människor en nykter gemenskap. Sedan ska säkerligen en och annan metod finnas i ”verktygslådan” även om vi kanske inte ska utveckla dessa på egen hand. Ett bra exempel är ”Drogfri exit” som olika samarbetspartners tillsammans med IOGT-NTO i Norrbotten utvecklat.

Det är en styrka för IOGT-NTO att arbeta inom tre verksamhetsområden och det förebyggande området har en given roll i IOGT-NTO:s arbete de kommande åren. Däremot behöver området utvecklas och ses över för att bättre passa in i organisationen.

Anna Carlstedt
Vice förbundsordförande IOGT-NTO

Peter Moilanen
Chef IOGT-NTO:s Verksamhetsenhet

Mer från Accent