Statistikmysterium

Alkohollagsbrotten minskar – i statistiken

I BRÅ:s nya statistik ser det ut som om olovlig försäljning, innehav och anskaffande av alkoholdrycker minskade kraftigt förra året. Men Accent har tittat närmare på siffrorna. Det visar sig då att polisens ändrade prioriteringar i ett enda län rubbat statistiken.

För några veckor sedan släpptes Brås statistik över brottsligheten i Sverige. Där kan man se att antalet anmälda brott är ungefär oförändrat sedan förra året, cirka 1,4 miljoner.

Några typer av brott har däremot minskat kraftigt. Dit hör brott mot alkohollagen genom olovlig försäljning, innehav eller anskaffande av alkoholdrycker, som minskat från 6 935 anmälningar år 2012 till 1 034 förra året.

Antalet uppklarade brott minskade under samma period från 5 283 till 813. En sensationell minskning. Men, vad  beror den på?

Enligt Linn Brandelius, statistiker och utredare på BRÅ, står ett enda län bakom minskningen.

– Jag tror faktiskt att det är Kronobergs län som gjorde många beslag under 2012 och att det har påverkat statistiken, säger hon till Accent.

Hon påpekar också att direktiven för hur man räknar brott ersatts med riktlinjer som också kan ha gett utslag i statistiken.

– Det ställs numera högre krav på att särskilja brotten med tid och plats, säger hon.

Kronobergspolisen är kända över hela landet för att ha utvecklat en egen modell för att jobba med unga och alkohol. Modellen går ut på att störa olaglig handel med alkohol till unga genom att polisen vistas ute när unga är ute. Polisen häller ut alkohol, kontaktar föräldrar och spanar på langare och tar fast dem. Metoden har utvärderats av BRÅ och

Kronobergspolisen reser runt landet för att sprida metoden till andra län. Metoden leder till många beslag. Om arbetet minskar blir det färre anmälda brott.

Ett samtal till Kronobergspolisen bekräftar misstanken att arbetet lagts på is.

– Vi prioriterar arbetet annorlunda och jobbar för närvarande inte så mycket med Kronobergsmodellen, säger Scott Goodwin, en av de poliser som utarbetat Kronobergsmodellen.

Och mycket riktigt har även de nya riktlinjerna spelat in, enligt Scott Goodwin.

– Om en langare sålde till ett gäng ungdomar räknades tidigare varje försäljning som ett nytt brott. Numera ska de vara avgränsade i tid, annars räknas det som ett och samma brott, säger han.

Mer från Accent