Studenter

Alkoholförebyggande insatser för studenter prisas trefaldigt

Den studiesociala samverkansgruppen vid Umeå universitet har fått pris av IQ för sitt alkoholförebyggande arbete. Och inte bara ett pris – hela tre diplom kammade gruppen hem.

Studentlivet innebär för många att alkoholkonsumtionen stiger till riskabla nivåer. Därför har Studiesociala samverkansgruppen, där representanter från Studenthälsan/Studentcentrum, Kyrkan på campus, Umeå medicinska studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår, Umeå studentkår och Skogshögskolans studentkår ingår, tagit initiativ till en alkoholförebyggande temavecka för studenter.

Det var andra året som temaveckan ”Vila, växa, vara” genomfördes. Temat för 2016 var ”Studentliv och alkoholkultur”. Syftet var att utmana den alkoholkultur och de normer, attityder och traditioner som finns bland studenterna och samtidigt få dem att reflektera kring sin egen alkoholkonsumtion.

I samband med temaveckan har också en alkoholfri bartenderutbildning och en alkoholfri Harry Potter-sittning genomförts. Såväl temaveckan som de två aktiviteterna har nu fått pris av IQ.

– Vi är alla jätteglada över det här. Så vitt vi vet har det bara hänt en gång tidigare att ett arrangemang fått tre diplom från IQ. Det visar att vi jobbar rätt, säger Jeanette Lundberg, folkhälsovetare på Studenthälsan och en av arrangörerna.

På kårhusets fester, eller sittningar, finns alkohol oftast med.

– Studentkårerna ville själva genomföra en alkoholfri sittning och alkoholfri bar under temaveckan. Vi arrangerade en alkoholfri bartenderutbildning där en ung bartender lärde ut hur man blandar många olika sorters alkoholfria drinkar. Utbildningen riktade sig till studenter som jobbar på studentpubar och blev fulltecknad direkt, säger hon.

Umeå medicinska studentkår och Umeå naturvetar- och teknologkår planerade och arrangerade den alkoholfria sittningen med Harry Potter-tema.

– Utbudet av alkoholfria aktiviteter på kvällstid, som inte är sportaktiviteter, är dåligt. Vi hade märkt att det fanns en efterfrågan och beslöt oss för att ha en alkoholfri sittning. Då passade det bra att förlägga den till temaveckan, och säger Nils Gustafsson, som var studiesocialt ansvarig då sittningen genomfördes.

Även Harry Potter-sittningen blev utsåld

– Det gick jättebra. Vi hade tävlingar inspirerade av Elevhemscupen på Hogwarts  (Harry Potters skola). Man får poäng om man vinner, men också om man lyckas muta domarna eller om man själv inleder en sång eller tar initiativ till en ny tävling, säger han.

Under temaveckan genomfördes en rad aktiviteter. Studenthälsan och Kyrkan på campus var ute under lunchtid för att visa upp vilken hjälp och vilket stöd studenter kan få för att förändra sin alkoholkonsumtion. Studenterna erbjöds föreläsningar om stresshantering och sömn. De fick prova på meditation, polisen föreläste om sin syn på alkoholen i studentlivet och en läkare från Alkohol- och drogmottagningen föreläste om alkoholens påverkan på hjärnan.

Och arbetet fortsätter. För bara några veckor sedan hade Studenthälsan och Kyrkan på campus en temadag om missbruk och anhörigskap. Kyrkan på campus har nu startat en grupp för studenter som vuxit upp i familjer med missbruk. Studenthälsan, Kyrkan på campus och studentkårerna jobbar med ”Den goda mottagningen”, för en bra och positiv inspark.

– Det finns studenter som aldrig deltagit i någon studentaktivitet av rädsla för att det ska vara för mycket alkohol, eller en förväntan att man måste dricka alkohol. Så vill vi inte ha det. Vi jobbar för ett studentliv där alkohol kan finnas med men inte ska vara i centrum. Aktiviteterna ska vara inkluderande, säger Jeanette Lundberg.

Mer från Accent