Alkohol

Alkohol uppmärksammas i vården hela veckan

Vecka 45, som börjar idag, har utnämnts till särskild uppmärksamhetsvecka för alkohol. Aktiviteter genomförs på olika håll av både myndigheter och frivilligorganisationer. Syftet är att få människor att fundera över sina alkoholvanor.

Varje år sedan 2008 har alkohol uppmärksammats just den här veckan. Fokus ligger på riskbruk och att sprida kunskap om sambandet mellan alkohol och hälsa, men även andra konsekvenser av alkoholbruk.

Kerstin Damström Thakker är ordförande i Nätverket Hälsofrämjande sjukvård som samordnar aktiviteterna under veckan. Hon förklarar varför det behövs en särskild uppmärksamhetsecka för alkohol.

− Många anställda i vården har fortfarande svårt att ta upp alkoholfrågan med patienterna och många patienter drar sig länge för att söka hjälp. När de väl kommer är det viktigt att de verkligen blir omhändertagna. Därför är det minst lika viktigt att ha en vecka om alkohol som om rökning eller motion som har egna uppmärksamhetsveckor, säger hon till Accent.

På sjukhus och vårdcentraler runt om i landet genomförs aktiviteter, bland annat en alkoholscreeningsdag på torsdag den 8 november.

Ett av sjukhusen som genomför screeningen är Skaraborgs sjukhus. Syftet med kartläggningen är att få kunskap om hur stor andel av patienterna på olika kliniker och mottagningar som har riskabla alkoholvanor. Under veckan kommer sjukhuset också att informera patienter och besökande om riskbruk av alkohol i en utställning i entrén.

På Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge anordnas en Hälsovecka för personalen, förutom att de deltar i screeningen tillsammans med några kliniker på Capio S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus.

I Södersjukhusets entréhall anordnas en dag under vecka 45 både utställning, föreläsning och tipspromenad om alkohol.

Inte bara i sjukvården

Länssamordnarna av ANDT-frågor i Stockholms län aktiverar kampanjen ”Tänk om” som poängterar vuxnas roll som gränssättare för ungdomar och på alla SF-biografer i Stockholm visas filmen ”Hälsningar samhället” som handlar om att unga vuxna inte ska langa till ungdomar.

Kerstin Damström Thakker hoppas att uppmärksamhetsveckan ska växa och att fler aktörer ska gå med nästa år.

− Vi kommer att utvärdera resultatet av årets uppmärksamhetsvecka. Då får i se om det var värt allt jobb och fundera över hur vi ska utveckla veckan och få med ännu fler, säger hon

Mer från Accent