Industrifinansierad forskning – ett dilemma

Det är lurigt med forskning som är finansierad av den som har ekonomiska intressen i resultaten.

I en debattartikel i Brittish Medical Journal, BMJ, av den australiensiske forskaren Peter Miller, konstaterar han att forskare som fått finansiellt stöd av Red Bull snabbt dragit slutsatsen att det inte är någon fara att blanda energidryck och alkohol, medan forskare utan stöd därifrån är tveksamma.

I försök har man låtit personer dricka sig måttligt berusade och sedan dricka en burk energidryck och inte funnit några effekter. Problemet, enligt Miller, är att de som i verkligheten blandar energidryck med alkohol oftast dricker stora mängder av båda. Energidrycken motverkar delvis alkoholens effekter så att man kan dricka mer och längre. På så vis kan man komma upp i höga promillenivåer. Konsekvenserna av det är dåligt undersökta och industrifinansierade forskare förefaller vilja sopa problemet under mattan.

Det kan ligga nära till hands att döma ut all forskning som är finansierad av industriintressen, men riktigt så enkelt är det inte.

Företag vill veta hur deras produkter fungerar. Det är dock inte säkert att samhället prioriterar den forskningen. Då måste företagen naturligtvis ha rätt att köpa tjänsten av forskare. Den forskning industrin bidrar till kommer också många andra till del. Så långt är det inga problem. Problemen börjar först när företagen försöker påverka forskarna eller hindrar resultat från att komma fram.

I den bästa av världar vill inga företagare att någon ska skadas av deras produkter. Den bistra verkligheten är dock att girighet kan driva människor till det mesta. Ju större potentiella vinster desto större risk att oönskade fakta döljs för omvärlden.

Det är inget skäl att förbjuda industrifinansierad forskning. Det är för den delen inte bara industrin som kan ha intresse av att dölja eller framhäva resultat. Däremot är det ett starkt skäl för oss som är intresserade av forskarnas resultat att kritiskt granska det vi läser och kolla var pengarna kommer ifrån.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer