Forskning är bra – men sen då?

Kort inlägg i dag – kom just hem och är ganska manglad efter att ha varit i farten sedan sex i morse.

Tillbringade dagen på Ledarskapsarenan, en mötesplats där forskare och praktiker inom ideell sektor ska mötas. Det brukar bli intressanta tillställningar, så också idag.

En snabb reflektion dock: Att ta in den samhällsvetenskapliga forskning som finns om civilsamhället i organisationernas egna strategiska diskussioner är utmärkt. Men vi bör inte göra det oreflekterat.

Det finns sådana tendenser. Att forskarnas teorier om civilsamhället och dess utveckling tas för både facit och kompass. Forskningen riskerar helt enkelt att bli normerande.

Forskningen bör istället vara grunden för en diskussion. Och som Åke Marcusson, NBV:s förbundsrektor, sade i ett panelsamtal idag, det måste få mogna och ta lite tid. Men i slutändan är det ingen annan än organisationerna och dess medlemmar som kan peka ut riktningen för framtiden.

(#16 av #blogg100)

Mer från Accent