Stockholm

Yrken med störst risk för alkoholproblem

Nära var fjärde manlig lönearbetare i Stockholms län riskkonsumerar alkohol.

23 procent av de lönearbetande männen och 17 procent av de lönearbetande kvinnorna i Stockholms län riskkonsumerar alkohol. 

Det visar Centrum för arbets- och miljömedicins, Region Stockholm, Arbetshälsorapport 2020 (rapporten släpps vart fjärde år). 

Undersökningen är genomförd med ett så kallat “Total worker health”-perspektiv. Det innebär att man inte bara tittar på arbetsmiljön, utan även livsstil, bland annat alkoholkonsumtion. 

Hovmästare, servitörer och bartenders är den yrkesgrupp där riskkonsumtion är vanligast. Det gäller över hälften, såväl bland männen som kvinnorna i gruppen. 

Bland männen ligger andelen riskkonsumenter på över 40 procent även i yrkesgrupper som marknadsförare och informatörer, takmontörer, golvläggare och VVS-montörer. Bland kvinnorna tillhör nästan 40 procent i yrkesgruppen kockar och kallskänkor gruppen riskkonsumenter. 

Hög alkoholkonsumtion rapporteras i ett antal olika yrkesgrupper. Något som enligt rapporten tyder på att riskkonsumtion förekommer i alla samhällsklasser. Men den är dubbelt så vanlig bland personer födda i Sverige som bland utlandsfödda. Och den största andelen riskkonsumenter finns inom den yngsta åldersgruppen, 18–34 år. 

Mer från Accent