Alkohol

Vit månad minskar konsumtionen – även på längre sikt

En studie visar att många som försöker ta en vit månad faktiskt minskar sitt drickande – även om de inte fullföljer hela månaden.

Den brittiska organisationen Alcohol Concern har gjort en utvärdering som visar att många som bestämmer sig för att ta en vit januari faktiskt gör bestående förändringar av sin alkoholkonsumtion. Och det gällde även dem som inte fullföljde hela månaden.

Utvärderingen visar att sex månader efter januari 2014 drack deltagarna mer sällan och mindre mängder vid varje tillfälle.

University of Sussex, som gjort utvärderingen visar att 72 procent av de som var riskkonsumenter när försöket började var lågkonsumenter sex månader senare, fyra procent var fortfarande helnyktra.

Vita månader har blivit en allt populärare företeelse och många kritiska röster har hörts. Effekten har ifrågasatts och farhågor uttryckts om att en ”quick fix” som en nykter månad till och med skulle kunna leda till ökat drickande.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer