Forskning

Varning gör alkohol mindre lockande

En ny studie tyder på att varningsetikett gör att unga uppfattar alkohol som mindre lockande.

Unga britter tycker generellt att alkoholförpackningar bör märkas med hälsoinformation och varningar. 40 procent säger att de i nuläget ser få hälsovarningar på alkohol. Det visar en studie genomförd av University of Stirling.

Studien baseras på en enkät med 1 360 personer mellan 18 och 35 år, som regelbundet dricker alkohol.

Deltagarna fick se exempel på hur hälsovarningar kan utformas och uttryckte att ju större hälsovarningen var desto troligare att den skulle få alkoholen att framstå som mindre tilltalande och socialt accepterad.

Forskarna tror därför att varningsetiketter kan vara ett effektivt sätt att informera om riskerna med alkohol.

Stora, grafiska eller textbaserade varningar kan minska dragningskraften och den sociala acceptansen för alkoholprodukter samtidigt som de upplyser om riskerna. Dessa resultat och tidigare forskning antyder att varningsetiketter skulle kunna leda till minskad konsumtion och färre alkoholskador, säger Daniel Jones, huvudförfattare till studien.

Mer från Accent