WFAD Forum 2022

Världsforum vill se könsanpassade insatser 

– Forskningen visar att killar och tjejer får mest effektiv hjälp på olika sätt, säger Regina Mattson, generalsekreterare.

Regina Mattsson är socionomen som tröttnade på att ”bara släcka bränder”. Som generalsekreterare för World Federation Against Drugs, WFAD, arbetar hon med att förändra strukturerna som skapar orättvisor i samhället. Den 13–14 juni hade WFAD sin årliga konferens i Göteborg. Regina Mattsson berättar att det har hänt mycket i organisationen de senaste åren. 

– Bland annat har vi startat två kontor i Afrika för att ha en bättre förankring med medlemmarna. Det ena i Nairobi i Kenya och det andra är i Kongo Kinhasa. 

”Det är ofta könsneutralt när man pratar om missbruk, vilket nästan alltid innebär att man har ett manligt perspektiv.”

Regina Mattsson, generalsekreterare WFAD

WFAD bedriver sin verksamhet på tre plan. Det första handlar om medlemmarna i gräsrotsorganisationerna, och det andra om projekt som i Nairobi och Kongo Kinhasa – med ett starkare samarbete med gräsrotsrörelserna. Den tredje delen handlar om det påverkansarbete, med målet att införa genus och barnperspektiv i olika policies.

Regina Mattsson. Foto: Johanna Andersson

Den största förändringen inom området under senare år är perspektivskiftet. Från att tidigare fokuserat helt på mäns missbruk vidgat det till anhöriga – som ofta är kvinnor – och att även uppmärksamma kvinnors missbruk. 

– Det är ofta könsneutralt när man pratar om missbruk, vilket nästan alltid innebär att man har ett manligt perspektiv. Och det hjälper varken unga killar eller tjejer att använda strategier som inte är könsanpassade, eftersom forskningen visar att killar och tjejer får mest effektiv hjälp på olika sätt.

Asia Ashraf från Pakistan och Diane Joseph från Indien talade under världsmässan i Göteborg.

Två internationella deltagare som talade under världsmässan var Asia Ashraf från Pakistan och Diane Joseph från Indien.

Ashia Ashraf från organisationen Peace Inn talade om behandling mot droger i Pakistan och hur viktigt det är att behandlingen tar hänsyn till vilket kön den som behandlas har.

Hon tog också upp problemet att även fast många kvinnor i Pakistan som har missbruksproblem så diskuteras det enbart som ett manligt problem. Kvinnor med missbruksproblem har oftare erfarenheter av övergrepp, och lider i högre grad av psykiska problem än män.

– I mitt land är det många som missbrukar och det finns ett växande problem med att studenter och allt yngre människor börjar använda substanser från en väldigt ung ålder. Kvinnor har i allmänhet färre resurser och därmed sämre tillgång till utbildning, fasta jobb och ekonomisk möjlighet att få behandling, säger hon.

”Indien är den medicinska hubben för hela världen – vi producerar droger till hela världen, de är otroligt tillgängliga, och hamnar lätt i fel händer.”

Diane Joseph, Fourth Wave Foundation

Diane Joseph berättar att Indien är nära en opiodkris och att landet står inför stora utmaningar. 

– Indien är den medicinska hubben för hela världen – vi producerar droger till hela världen, de är otroligt tillgängliga, och hamnar lätt i fel händer.” . Antalet unga som använda droger dubblades under covid och det har blivit ett allvarligt problem så vårt arbete är viktigare än någonsin, säger hon.  

Mer från Accent