Forskning

Fler okej med alkohol på vardagar

Attityden till vardagsdrickande alltmer tillåtande visar ny undersökning. "Kan leda till ökade hälsoproblem", säger alkoholläkaren Sven Andréasson.

Svenskarnas attityd till att dricka alkohol på vardagar har inte varit så tillåtande sedan mätningarna startade 2015. Det visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Systembolagets dotterbolag IQ.

– Som för alla undersökningar som genomförs under pandemin måste man fundera över om det kan vara en pandemieffekt, men annars stämmer resultatet med den bild vi har av att alkohol blir allt mindre tabubelagt, säger Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet.

– Det är inte längre uppseendeväckande att dricka vin till maten en vardag, eller att ses över ett glas öl eller vin i stället för en kopp kaffe.

Sven Andréasson. Foto: Accent

I den första undersökningen för sex år sedan ansåg 40 procent att det var okej att träffa vänner ”på stan” och dricka ett eller två glas öl eller vin en vardag. Förra året var andelen 44 procent och i år anser hälften, 50 procent, att det är okej.

Särskilt tydlig är förändringen bland äldre, enligt Sven Andréasson.

– De äldre är fortfarande mest restriktiva, men det är ändå bland dem vi ser den största attitydförändringen. De allra äldsta växte ju upp med motboken och en väldigt restriktiv syn på alkohol, men den försvagas med varje ny generation, säger han. 

Vad kan det innebära att attityden blir mer tillåtande?

– Man kan tänka sig att det leder till ökat drickande, och i förlängningen större risker och ökade hälsoproblem.

IQ:s studie bekräftar att de som är över 75 år har den mest återhållsamma inställningen till vardagsdrickande. Samtidigt är det i den gruppen som studien uppmätt störst förändring i attityd. 

De yngsta har tidigare stått för den mest tillåtande attityden, men i årets undersökning har de som är födda sent på 1990-talet eller på 2000-talet en mer återhållsam attityd jämfört med tidigare generationer i motsvarande ålder. Framför allt är det unga män som blivit mer restriktiva, medan jämnåriga kvinnor blivit mer tillåtande. Mest tillåtande är personer födda på 1980-talet och tidigare på 1990-talet.

– Det är två parallella trender vi ser. Dels blir attityden alltmer tillåtande. Dels har vi i Sverige en minskad konsumtion av alkohol sedan några år tillbaka. Det är främst unga som driver den trenden med sitt minskade drickande, men kanske också ett ökat hälsomedvetande, att man ska röra på sig och vill äta bra och hälsosamt, säger Sven Andréasson.

I årets undersökning fanns också frågan om det blivit mer eller mindre accepterat att dricka alkohol på en vardag under pandemin. För de flesta, 64 procent, har inte pandemin påverkat synen på vardagsdrickande. Men för de som tycker att deras attityd påverkats har den oftast förändrats i mer liberal riktning.

Vanligast är att personer under 24 år, studenter och personer som dricker alkohol fler än två gånger i veckan, anser att det blivit mer accepterat att dricka en vardag. 

Mer från Accent