Alkohol

Varannan man som kommer till akuten dricker för mycket

Nästan varannan manlig och var tredje kvinnlig patient på medicinakuten dricker för mycket. Det visar en undersökning som gjordes i Göteborg.

År 2009 startade ett samarbetsprojekt mellan den medicinska akutvårdsavdelningen MAVA, och Beroendekliniken på Östra sjukhuset i Göteborg samt Göteborgs universitet och Göteborgs stad. Samarbetet gick ut på att hitta en metod för att upptäcka patienter som drack riskabelt mycket alkohol och erbjuda dem hjälp.

Alla patienter som togs in under 2011 erbjöds att fylla i ett AUDIT-formulär. Resultatet visade att närmare varannan man och var tredje kvinna, under 65 år, som fyllde i formuläret hade en problematisk alkoholkonsumtion, det vill säga mer än åtta poäng på AUDIT.

Claudia Fahlke, professor på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och ansvarig för studien, är inte förvånad över att de var så många.

– Överläkaren på kliniken hade själv uppskattat att ungefär en tredjedel av patienterna var där på grund av sin alkoholkonsumtion. Och det stämde ju ganska bra med våra resultat. Vi fick högre siffror, men vi har rensat bort alla över 65 eftersom äldre är mer sjukdomsbelastade oberoende av alkoholkonsumtion.

Kvinnliga patienter och män över 65 erbjöds ett motiverande samtal om de hade en poäng över fem på AUDIT.  Det samma gällde män under 65 med en poäng över sju. Samtalen var antingen rådgivande eller hänvisade till olika behandlingsmöjligheter, beroende på patientens problematik.

Foto av Claudia Fahlke
Foto: Eva Ekeroth

– Alla som fyllt i namn fick feed-back på sitt resultat. För patienter som redan var identifierade som beroende hade kliniken en upparbetad rutin, men för de andra fanns beredskap på Nordhemskliniken och Respons Alkoholmottagning. Dessvärre var det inte många patienter som var intresserade av att gå dit. Förhoppningsvis blev de ändå hjälpta av det samtal de fick, säger Claudia Fahlke.

Under projekttiden fanns en projektledare på plats på sjukhuset. Arbetet på en akutmottagning är ofta stressigt och personalomsättningen är hög. Många är också vikarier.

– I början tyckte personalen att det tog emot att prata om alkohol och att det var jobbigt med ännu fler frågor att ställa till patienterna. Vi valde därför ut några sjuksköterskor som utbildades för att göra detta och det visade sig vara rätt väg att gå, säger Claudia Fahlke.

Någon fortsättning efter projektet har det dock inte blivit. Resultatet visar att akutmottagningar är en bra plats att upptäcka patienter som behöver hjälp med att hantera sitt drickande, men arbetet är tidskrävande och svårt att genomföra utan extra resurser.

– Vi hade hoppats kunna sprida arbetssättet till andra kliniker, men om inga extra resurser skjuts till är det inte realistiskt. Trots att alla skulle tjäna så mycket, både i pengar och mänskligt lidande på att upptäcka de här personerna i tid är det inget som prioriteras, säger Claudia Fahlke.

Mer från Accent