Alkohol

Nästan var femte man riskkonsument av alkohol

Nästan var femte svensk man är riskkonsument av alkohol. Detta visar statistik från Folkhälsomyndigheten.

Pi Högberg, sakkunnig på Folkhälsomyndigheten säger till Nyhetsbyrån Siren att det är en så pass stor del av befolkningen att det bör ses som ett folkhälsoproblem. Siffrorna kommer från Nationella folkhälsoenkäten och med riskbruk menas en konsumtion som kan få skadliga konsekvenser. Det rapporterar SVT.

Motsvarande siffra för kvinnor är att en av åtta beräknas vara riskkonsument. Pi Högberg tror att det beror på att det fortfarande inte är lika social accepterat att kvinnor dricker alkohol. Bland kvinnorna verkar det även som att de med högre utbildning och inkomst också har en högre alkoholkonsumtion.

Undersökningen visar också på geografiska skillnader. Södra Sverige och storstadsområden har större tillgänglighet av alkohol och därmed också en högre konsumtion. I Norrland och län där det finns en frikyrkotradition är konsumtionen lägre.

Mer från Accent