smuggelsprit

Unga dricker mindre – men inte av smugglad alkohol

Alkoholkonsumtionen bland unga i årskurs 9 har sjunkit med 50 procent sedan 2012 – mätt i ren alkohol. Men mängden smuggelalkohol som intas är oförändrad. Det visar en ny rapport från CAN.

Ungas totalkonsumtion av alkohol har minskat rejält de senaste åren. Men det är alkohol från Systembolaget som de dricker mindre av, inte smugglad alkohol. Det visar en färsk rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

– Andelen smugglat har ökat, men inte volymen per elev. Det kan vara så att smugglad alkohol har blivit relativt mer tillgänglig och att det därför har skett en förskjutning. Men det kan också vara så att de satsningar som görs för att förmå unga att dricka mindre når dem som dricker alkohol från Systembolaget, men inte dem som köper smugglat. Den gruppen kan vara svårare att nå, säger Björn Trolldal på CAN.

Rapporten visar att mängden oregistrerad alkohol är större bland pojkar än bland flickor i såväl årskurs 9 som i åk 2 i gymnasiet. Bland skoleleverna är andelen alkohol som kommer från oregistrerade källor större jämfört med befolkningen som helhet. Andelen oregistrerade källor är allra störst bland eleverna i årskurs 9.

– I den här åldersgruppen är förstås all alkohol langad och inköpt av äldre personer. Men det faktum att andelen smugglat inte minskar och alltså nu utgör en större andel bland unga, är bekymmersamt. Det vore önskvärt med mer riktade insatser för att försöka stävja den illegala försäljningen till unga, säger Björn Trolldal.

Mer från Accent