Forskning

Tysken dricker ett badkar med alkohol om året

131,3 liter – så mycket alkohol drack tyskarna i genomsnitt 2018.

Studien är publicerad av German Center for Addiction Issues, DHS, rapporterar statliga kanalen Deutsche Welle.

131,3 liter är ungefär lika mycket som ett badkar fyllt med öl, vin och sprit, konstaterar organisationen i ett pressmeddelande. Studien visade också att tre miljoner tyskar mellan 18 och 64 år hade ett alkoholmissbruk under 2018.

Forskarna uppskattar att runt 74 000 dödsfall om året i Tyskland, orsakas av alkohol, eller en kombination av alkohol och tobak.

Under 2017 drack tyskar över 14 år 10,5 liter ren alkohol, vilket är en minimal minskning jämfört med året innan då de konsumerade 10,6 liter per person. Något som kan jämföras med norrmän över 15 år, som dricker 6 liter alkohol per person och år.

”Tyskland är fortfarande ett högkonsumtionsland internationellt sett, trots minskad konsumtion”, skriver forskarna i studien.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, rankas Tyskland fyra i världen vad gäller ren alkoholkonsumtion per capita (efter Moldavien, Litauen och Tjeckien).

Hälosekonomen Tobias Effertz uppskattar i DHS-studien att den ekonomiska kostnaden för skadlig alkoholkonsumtion motsvarar 57 miljarder Euro per år. Samtidigt som de statliga skatteintäkterna från alkoholen var 3,18 miljarder Euro under 2018.

Beroende av läkemedel har fortsatt öka i Tyskland. Särskilt missbruket av höga läkemedelsdoser. Studien uppskattar att mellan 1,5 till 1,9 miljoner tyskar är beroende av receptbelagda läkemedel Framförallt av lugnande medel, sömntabletter, och icke-opioida smärtstillande medel.

Vad gäller illegala droger visar studien att 15,2 miljoner vuxna mellan 18 och 64 år, samt ungdomar mellan 12 och 17 år, medger att de testat en olaglig drog någon gång i livet.

Enligt undersökningen är cannabis den mest populära olagliga drogen som konsumeras.Cannabisrökningen minskade bland ungdomar på 2000-talet, men användningen har nu ökat sedan 2011. År 2018 konsumerade åtta procent av ungdomar mellan 12 och 17 år cannabis.

År 2018 fanns 41 000 personer som var kokainberoende och 103 000 som var beroende av amfetamin i Tyskland. Polisen registrerade 1398 drogrelaterade dödsfall under 2019, en ökning med 9,6 procent jämfört med föregående år.

Mer från Accent