Alkohol

Svensk nykterist lanserar bakfyllepiller

Ett omdebatterat bakfyllepiller lanserades under sommaren i Storbritannien.

Tidigare i somras lanserade det svenska företaget Myrkl ett bakfyllepiller som blev omdebatterat i Storbritannien.

Bakom företaget står nykteristen Jan Ståhlberg, som är storägare i riskkapitalbolaget EQT. Pillret påstås bryta ner 70 procent av alkohol på en timme, men studien som ska bevisa att pillret är effektivt uppvisar en rad problem vilket bland annat rapporteras av cnet.com.  

Behandlingen består av två piller – ett som ska intas 12 timmar innan det planerade drickandet, och ett som ska tas en timme innan drickandet påbörjas. 

Pillret påstås enligt tillverkaren förhindra uttorkning och neutralisera alkohol i blodet. Det innehåller Bacillus subtilis och Bacillus coagulans, som bryter ner alkohol och omvandlar det till vatten och koldioxid. Pillret innehåller också aminosyran L-cysteine och vitamin b12. Pillret ser till att vissa bakterier inte släpps ut innan det når tarmen, där den största delen av alkohol upptas i blodsystemet. 

En invändning mot pillret är att även om bakfyllan kan mildras skulle det också innebära att de kortsiktiga effekterna av alkohol skulle upplevas under en kortare stund, eller inte alls. Detta eftersom alkoholen bryts ner snabbare. 

Studien som ska bevisa att pillren fungerar är gjord av företaget som producerar dem och har utförts på 24 personer. Hos nära hälften av deltagarna uppmättes inte några högre alkoholvärden då studien utfördes, och därför kanske de inte skulle ha upplevt några symtom på bakfylla oavsett om de hade tagit pillren eller inte. 

Kritik mot liknande produkter, som också gäller dessa piller, är att det kan öka risken för beroende. Detta då det kan leda till att människor dricker mer alkohol om det finns en förväntan på att negativa effekter kan motverkas. 

Mer från Accent