Forskning

Stressnivån avgör behandlingsresultat

Personer med höga kortisolnivåer hoppar oftare av behandling mot beroende.

Låga kortisolnivåer ökar chansen att en person med beroende stannar i behandling. Det visar en ny studie från Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine.

I studien har forskarna undersökt samband mellan kortisolnivåer i saliv, exponering för stress, negativa upplevelser i barndomen, och om män fullföljer behandling mot beroende. 

Kortisolnivån är ett fysiologiskt svar på stress (kortisol är en hormon). Forskarna fann att deltagare som stannade i behandlingsprogrammet mindre än 90 dagar hade signifikant högre nivåer av kortisol i saliven än de som stannade kvar i programmet längre. Även personens relationsstatus och negativa upplevelser i barndomen spelade roll för behandlingsutfallet.

– Vi hoppas att resultaten ska leda till att kortisol används som biomarkör som kan hjälpa vården att förutse vilka som kan behöva mer intensivt stöd, säger Todd H. Davies, biträdande chef för forskning och utveckling vid Joan C. Edwards School of Medicine.

Mer från Accent