Alkohol

Stora sociala skillnader i förtida dödlighet

Risken att dö i förtid har minskat i Sverige under de senaste decennierna. Men skillnaden är stor mellan olika grupper – och fortsätter att öka. Skillnaderna mellan grupper gäller också de som dör av alkoholskador.

Sämst utveckling har kvinnor i åldrarna 35-64 år med låg utbildning. Risken att dö i åldern 35-64 år har minskat med 6 procent för kvinnor med grundskoleutbildning från år 1991 till 2012. För kvinnor med eftergymnasial utbildning har risken att dö i samma ålder minskat med 33 procent. Bäst utveckling har välutbildade män. Män med eftergymnasial utbildning har minskat risken att dö mellan 35 och 64 års ålder med 43 procent under perioden. Det visar statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister där man för första gången redovisar utbildningsnivå.

– Att människor har olika förutsättningar till ett hälsosamt liv är kanske den allvarligaste konsekvensen av ojämlika levnadsförhållanden, säger Maria Danielsson, sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Hon tror att en bidragande orsak kan vara rökning som inte minskar bland kvinnor med låg utbildning.

Bland de få dödsorsaker där skillnaderna inte ökar förefaller de alkoholrelaterade orsakerna vara. Vilket alls inte betyder att de drabbar jämlikt. Omkring 280 procent fler dör av alkoholrelaterade orsaker i gruppen som bara har grundskoleutbildning jämfört med dem med eftergymnasial utbildning, men skillnaden var lika stor 1991 som 2012.

Per Leimar, politisksekreterare i alkoholfrågor på IOGT-NTO är förvånad.

– Jag har alltid hört, både av svenska och internationella forskare, att de sociala skillnaderna är små i Sverige vad gäller vad gäller alkoholskador. Därför blev jag väldigt förvånad när jag började räkna på Socialstyrelsens siffror. Det här är ju inga små skillnader, konstaterar han.

Han påpekar dock att en förklaring kan vara att Socialstyrelsen ”bara” har räknat med 19 diagnoser som är direkt alkoholrelaterade och som, i princip, är ett resultat av långvarigt missbruk.

– Alkohol är en bidragande orsak till omkring 200 diagnoser och kanske de med högre utbildning snarare drabbas av någon av de andra, säger han.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer