Behandling

Socialstyrelsen vill få fler alkoholberoende i behandling

Missbruksvården når bara var femte person som har ett beroende av alkohol. Det vill Socialstyrelsen ändra på och vill att tillgången till behandling i primärvården och företagshälsovården ska bli mycket bättre.

Omkring 600 000 svenskar missbrukar eller är beroende av alkohol. Bara omkring 20 procent av dem kommer i kontakt med den missbruksvård som finns.

– Det finns bevisat effektiva metoder som vi nu prioriterar upp i de nationella riktlinjerna för att göra vården mer tillgänglig för det stora flertalet alkoholberoende, säger Socialstyrelsens projektledare Maria Branting i ett pressmeddelande.

I uppdateringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjern för missbruks- och beroendevård får en metod som bygger på motiverande samtal och kompletteras med medicinska test och frågeformulär högsta prioritet. Metoden är inte mindre resurskrävande än andra psykosociala behandlingsmetoder och kräver inte inte heller psykoterapiutbildning, vilket gör att den kan erbjudas även inom primärvård och företagshälsovård.

– Det är viktigt att vården når fler eftersom även vid måttligt alkoholberoende, som uppskattningsvis 300 000 personer har, är dödligheten fördubblad jämfört med den övriga befolkningen. Alkoholberoende orsakar också problem i familjer, i sociala sammanhang och på arbetet, säger Maria Branting.

Läs mer här.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer