Drogfokus

Skärpt alkoholpolitik gynnar jämlik hälsa

Om man vill främja jämlik hälsa bör alkohollagen skärpas, och inte luckras upp av sådant som gårdsförsäljning. Det anser jämlikhetskommissionens ordförande.

Per Molander, ordförande i jämlikhetskommissionen, var en av inledningstalarna på Drogfokus, som i år genomfördes digitalt.

Kommissionens uppdrag var att lämna förslag som långsiktigt ska öka den ekonomiska jämlikheten och möjligheterna till social rörlighet. Deras arbete avslutades i augusti i år då de lämnade över betänkandet ”En gemensam angelägenhet” till regeringen. 

– Den heter så för att samhället fungerar bättre om det är jämlikt. Det är inte bara bra för den som gynnas direkt, utan för hela samhället, säger Per Molander.

”Det är inte bara bra för den som gynnas direkt, utan för hela samhället.”

Per Molander

Ojämlikhet påverkar de flesta områden, inte minst hälsan. Det är inte bara skillnad i hur man drabbas av skador och sjukdomar, utan också hur stora risker man utsätts för och vilken vård man får. Till skillnaderna bidrar faktorer som utbildning och inkomst, miljö för blivande mödrar, boende- och närmiljö, språkmiljö, utländsk bakgrund och negativa förstärknings-mekanismer. 

– Med negativa förstärknings-mekanismer menas till exempel beslut som fattas under stress. Visst mått av stress gör oss till bättre beslutsfattare, men långvarig och stark stress gör att vi blir sämre på att fatta beslut.

Per Molander tar också upp exempel på miljöfaktorer som kan påverka mer än man tror. Bland annat den period i slutet av 1960-talet då starköl fick säljas i livsmedelsbutiker i Göteborgs- och Bohuslän och i Värmland.

– Nationalekonomen Peter Nilsson visar att starkölsexperimentet resulterade i att de barn som kom till under försöket i genomsnitt har 24 procent lägre inkomster än de som föddes före eller efter, säger han.

Han tar också upp en studie av Douglas Almond, Lena Edlund och Mårten Palme. De fann att barn som var i en viss fas av fosterstadiet vid Tjernobyl-olyckan, när en kärnreaktor havererade i Ukraina 1986, hade signifikant sämre skolresultat vid 16 års ålder.

– Det är inte många som känner till vilken signifikant påverkan olyckan hade på dem som var foster. Det visar att relativt små förändringar i miljön kan ge stor påverkan.

”Det är inte många som känner till vilken signifikant påverkan Tjernobyl-olyckan hade på dem som var foster.”

Per Molander

Vad gäller beroende är kommissionens slutsats att alkoholkonsumtionen är likartad oavsett socioekonomisk tillhörighet. 

– Hamnar man i missbruk däremot, blir det olika konsekvenser till exempel beroende på vilken typ av arbete man har och möjligheten att behålla det, säger Per Molander.

De åtgärder som kommissionen vill se på alkoholområdet för att öka jämlikheten i samhället är sådana som bidrar till att hålla nere konsumtionen.

  • Förebyggande mödra- och barnhälsovård. 
  • Grundlägga goda levnadsvanor hos både barn och vuxna.
  • Bevara alkoholmonopolet.
  • Skärpning av reklamrestriktionerna.
  • Indexera alkoholskatten.

I den förebyggande mödravården ingår information om alkoholens skadeverkningar på foster.

– Alla vet nog att det inte är bra för barnet om mamman dricker under graviditeten, men hur skadligt det är kanske inte alla har tagit till sig.

Han anser att barn och unga måste prioriteras.

– Effektiviteten i det förebyggande arbetet är så mycket större de första decennierna av livet.

–”Effektiviteten i det förebyggande arbetet är så mycket större de första decennierna av livet.”

Per Molander

Han är kritisk mot att så kallad gårdsförsäljning ska utredas igen.

– Vår bild är att alkohollagen snarast behöver skärpas. ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) är viktiga komponenter för en jämlik hälsa. De har en tendens att skära över alla andra områden, säger Per Molander.

I kommissionens betänkande föreslås att de tre minst avskräckande alternativen till varningstexter som finns för alkoholannonser tas bort. Enligt kommissionen används de tre i mer än 80 procent av annonserna.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer