Alkohol

Så påverkar vännerna hur mycket folk dricker

Vi påverkas av vad våra vänner väljer att dricka, både sort och mängd. Trots det tror de flesta inte att de påverkas alls.

Sannolikheten att vi ska dricka samma sak som våra vänner när vi går ut tillsammans är väldigt stor. I ett experiment har forskarna visat att den dryck som den först tillfrågade väljer, med stor sannolikhet också blir det den andra väljer, oavsett om paret är goda vänner, studiekamrater eller partners. Det visar en ny engelsk studie.

Vad vänner väljer att dricka är den faktor som spelar störst roll för vilken typ av dryck man väljer. Viktigare än personens egna alkoholvanor, även om de också spelar en signifikant roll. Trots det tror 81 procent att de inte påverkas av vad andra väljer.

I tidigare experiment har man visat att när försökspersoner som inte känner varandra blir tillfrågade vad de vill ha att dricka så väljer de i stor utsträckning detsamma som den som beställer först. Enligt en teori har det berott på att man gärna vill visa sig tillmötesgående genom att välja samma sak. Det beteendet skulle i så fall avta när man lärt känna varandra.

En svårighet för forskarna var att komma runt problemet att personer söker sig till andra med ungefär samma dryckesvanor. Det löstes genom att paret fick instruktioner om experimentet var och en för sig. Båda informerades om att det handlade om att lösa ett problem tillsammans. I vartannat par instruerades den ena dessutom att välja en dryck med alkohol under arbetet. I andra hälften att välja en alkoholfri dryck. Under experimentet serverades dryck två gånger. I båda fallen tillfrågades den som fått dryckesinstruktionen först.

Studien redovisas i Alcoholism Clinical & Experimental Research.

Mer från Accent