Rattfylleri

Så mycket ökar dödsrisken med alkohol i kroppen

Att köra rattfull ökar kraftigt risken att bli skadad eller dö i trafiken, särskilt nattetid.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tagit fram en riskkurva, baserad på siffror för personbilsförare som omkommit i Sverige. Kurvan visar hur stor riskökningen är utifrån alkoholkoncentrationen de har i blodet.

– Riskkurvan visar att med 0,2–0,4 promille alkohol i blodet så är risken att dö cirka 12 gånger högre jämfört med om du är nykter. Risken ökar sedan med ökad alkoholkoncentration och för intervallet 2,2–2,4 promille är risken nästan 1 300 gånger högre, säger Åsa Forsman, forskare på VTI.

Risken varierar för olika tidpunkter på dygnet. Risken ökar kraftigare på natten. För den som har 2,2–2,4 promille i blodet är riskökningen cirka 3 300 gånger på natten.

Beräkningarna baseras i huvudsak på Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor och data från polisens bevisinstrument.

Mer från Accent