IOGT-NTO

Drogpolitisk debatt rivstartade Järvaveckan

Enigheten mellan riksdagspolitikerna var stor när IOGT-NTO bjöd in till debatt.

IOGT-NTO:s ordförande Lucas Nilsson är förväntansfull inför debatten, som var en av de första som inledde Järvaveckan.

– Jag förväntar mig bra samtal där fokus hamnar på konkreta lösningar. I vår kampanj, Håller du med?, ser vi att de flesta delar vår problembeskrivning och tycker att vi behöver minska alkohol- och narkotikakonsumtionen och att vården måste blir bättre. Det som behövs är politisk vilja för att nå målen. 

Tältet fylls på med publik. Stolarna tar slut och några får stå utanför och lyssna. IOGT-NTO:s generalsekreterare Kim Reenaas har uppdraget att leda debatten. Hon värmer upp deltagarna, Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, V, Pia Steensland, Kristdemokraterna, KD, Johan Hultberg, Moderaterna, M, Sofia Nilsson, Centerpartiet, C, Mats Pertoft, Miljöpartiet, MP, och Yasmine Bladelius, Socialdemokraterna, S, med några ja eller nej-frågor. Såväl publiken som politikerna får bland annat svara på frågan om barn har rätt till en alkoholfri uppväxt, något som alla svarar ja på.

Pia Steensland, KD, påpekar att det ofta råder enighet i socialutskottet och att kommunikationen mellan politikerna där är god.

– Det är bra, för det här är viktiga frågor som länge varit eftersatta, säger hon och påpekar att civilsamhället är en viktig resurs på området.

Kim Reenaas ber deltagarna att lyfta de frågor de tycker är viktigast.

Karin Rågsjö, V, tycker att det finns för lite pengar avsatta och att särskilt Järvaområdet behöver mer resurser.

– Om alla barn får möjlighet att gå ut skolan med fullständiga betyg skulle vi komma till rätta med en stor del av de här problemen. Och så måste narkotikadödligheten ner, tillägger hon.

”Jag vill också lyfta det förebyggande arbetet.”

Pia Steensland, KD

Pia Steensland håller med.

– Men jag vill också lyfta det förebyggande arbetet. Nu har vi fått stöd i riksdagen för ett nationellt kompetenscenter för att utveckla och förvalta preventionsmetoder. Det är viktigt att använda de resurser vi har på evidensbaserade metoder.

Johan Hultberg, M, instämmer med de föregående.

– Jag vill också komplettera med att beroendevården måste bli mycket mer tillgänglig, även om det förebyggande arbetet är centralt. Där håller jag med om vikten av evidens. Ibland känns det som att man nöjer sig med att syftet är gott för att man ska satsa på ett projekt.

”Att narkotikadödligheten är så hög kan vi inte acceptera.”

Sofia Nilsson, C

Sofia Nilsson, C, tycker också att det är viktigt med förebyggande arbete.

– Preventionen måste funka i varje kommun. Vi har ju faktiskt lyckats få ner både alkohol- och tobakskonsumtionen, men även narkotikakonsumtionen behöver minska. Att narkotikadödligheten är så hög kan vi inte acceptera. Mitt parti hör till dem som även vill utvärdera kriminaliseringen av eget bruk. Regeringen säger att de ska vända på varje sten, men den stenen vill de inte vända på. Och vården måste bli bättre, vi måste få sjukvård för beroende.  Det är ändå en sjukdom vi talar om.

”Vi måste ge ett entydigt ansvar för beroendevården till regionerna.”

Mats Pertoft, MP

Mats Pertoft, MP, är den ende i panelen som inte sitter i socialutskottet.

– Jag har suttit i alla möjliga utskott, men inte just det. Däremot har jag, tillsammans med min fru, drivit ett behandlingshem för kvinnor i kris i tio år. Där såg jag hur kvinnorna många gånger skyfflats mellan socialtjänsten och sjukvården. Vi måste ge ett entydigt ansvar för beroendevården till regionerna.

Även Yasmin Bladelius, S, är överens med de övriga.

– Som ni hör är vi ganska överens. Jag håller med allt som sagts, men vill gärna lägga till nikotinanvändningen bland ungdomar som måste bort.

Kim Reenaas leder in diskussionen på marknadsföring.

– Det finns ju tre saker som är effektiva för att förebygga alkoholskador: pris, tillgänglighet och att begränsa marknadsföringen till unga. Kan ni tänka er att införa förbud för marknadsföring i sociala medier?

– Frågan har aldrig varit så komplex som idag. Vi ägnar mer tid åt sociala medier och följer influencers. Det är viktigt att vi inte inför lagar som enkelt kan kringgås. Vi är emot generellt reklamförbud, och det är svårt att hitta rätt om man vill förbjuda reklam riktad till en viss målgrupp. Men vi är överens om att barn och unga inte ska utsättas för marknadsföring av alkohol, säger Johan Hultberg.

”Snuset är ju inte smaksatt för att vuxna ska gilla det.”

Karin Rågsjö (V)

Karin Rågsjö har motionerat i riksdagen om ett förbud för smaksatt snus. Kim Reenaas ber henne förklara varför.

– Det vita snuset är smaksatt med hallon, jordgubb och liknande. Det har lett till en kraftigt ökad konsumtion. Snuset är ju inte smaksatt för att vuxna ska gilla det. Det är unga man riktar sig till, säger hon.

Johan Hultberg flikar in att det beror på den helt oreglerade marknaden.

– Det är ju därför de kunnat marknadsföra det så hårt, med smakprover och liknande.

”Tobaksindustrin vet ju precis hur de smak- och färgsätta för att locka kvinnor och barn.”

Yasmine Bladelius (S)

Yasmin Bladelius påpekar att det inte finns någon majoritet i riksdagen för Karin Rågsjös förslag.

– Men vi behöver se över hur vi kan reglera marknadsföringen. Tobaksindustrin vet ju precis hur de smak- och färgsätta för att locka kvinnor och barn.

Även Sofia Nilsson vill reglera marknaden.

– Nikotin är beroendeframkallande. Det är inte meningen att personer under 18 år ska använda de här produkterna. Vi behöver en åldersgräns.

Kim Reenaas leder tillbaka diskussionen till alkoholområdet och undrar om det finns en kunskapsbrist i samhället om alkoholens kopplingar till cancer. 

– Kopplingen tobak och cancer tror jag att alla känner till, men att alkohol också har den kopplingen tror jag inte det är så många som känner till, säger Sofia Nilsson.

Pia Steensland inflikar att det inte bara är cancer som alkohol orsakar.

– Det finns ju kopplingar till hjärt-kärlsjukdom och till psykisk ohälsa. För att inte tala om påverkan på samhället och kopplingen till våld. Vi måste slå hål på myten att man mår bra av ett glas vin om dagen. Vi skulle också vilja ändra riktlinjerna för riskbruk som är alldeles för höga idag.

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center fick chansen att ställa en fråga om införandet om en god samaritlag.

– Det finns personer som tvekar att ringa 112 för att de är rädda att åka fast om de larmar när någon har tagit en överdos. Det verkar också som om poliser gör olika när de kommer till en plats dit någon larmat. Vissa tittar bort, medan andra faktiskt anmäler påverkade personer på platsen, vilket ju också lagen säger att de ska göra. I några länder har man infört en ”god samaritlag” som innebär att anmälaren inte kan anmälas för misstänkt narkotikabruk. Kan ni tänka er att överväga en sådan lag?

Samtliga i panelen svarar ja.

Pia Steensland säger att alla ska våga söka vård.

– Vården har tystnadsplikt så de kommer inte att anmäla någon. Och naloxon måste bli mer tillgängligt.

Slutligen får panelen möjlighet att säga vad de tar med sig från debatten.

– Att vi har utmaningar, men att det också finns ett stort engagemang för frågorna, säger Yasmine Baldelius.

– Jag tar med mig att det finns en ganska bred enighet i socialutskottet. Och så vill jag säga att vi behöver långsiktig politik med brett stöd på det här området om vi ska komma fram, säger Mats Pertoft.

– I media har det varit för mycket fokus på hårdare tag och längre straff, men vi måste satsa mer på förebyggande åtgärder. Vi måste också satsa på forskning och vetenskap för att få evidens för det vi gör, säger Sofia Nilsson.

”Vi måste få bort stigmat, men samtidigt skicka en signal om att det är farligt.”

Johan Hultberg (M)

– Vi måste få bort stigmat, men samtidigt skicka en signal om att det är farligt. Jag tar med mig Peters förslag hem, säger Johan Hultberg och tillägger:

– När jag passerade stora scenen på väg hit stod en minister där och talade. Det var väldigt glest bland åhörarna. Jag kan konstatera att det är större uppslutning här hos er, säger Johan Hultberg.

– Jag tar med mig att det finns ett stort intresse här för frågorna. Jag tror också att det är viktigt att satsa på sysselsättning för att människor inte ska hamna i utanförskap, säger Pia Steensland.

– Det är viktigt att prioritera förskolor och skolor i områden som Järva. Och att barn även här kan få en meningsfull fritid, även om inte föräldrarna har möjlighet att betala fotbollsskor eller teaterkurser. Här måste myndigheter och civilsamhället hjälpas åt, säger Karin Rågsjö.

Lucas Nilsson. Foto: Peter Kroon

Efteråt är IOGT-NTO:s förbundsordförande Lucas Nilsson ganska nöjd, även om han inte fått riktigt de svar han ville ha.

– Det är ju tydligt att det finns en bred samsyn i de flesta frågorna, vilket är positivt, men jag saknar lösningarna, och jag söker resurserna. Vi är överens om grundproblemen, men det behöver göras satsningar. Jag tror att det finns potential, men det behövs politiskt mod säger han.

Mest nöjd med att allt gått i lås är nog IOGT-NTO:s drogpolitiske chef, Magnus Jonsson.

–  Det blev en bra diskussion och ett bra samtal politikerna emellan. Vi hade ju tänkt ha debatten i riksdagen, men det var bra att flytta den hit till Järva. Uppslutningen var god. Jag är nöjd.

Mer från Accent