Alkohol

Regeringens utredare: Bara en av fem missbrukare får vård

Missbruk av alkohol och narkotika ökar i Sverige, och i nuläget får bara en av fem missbrukare vård eller behandling. Det skriver regeringens utredare av den svenska missbruks- och beroendevården i dag på DN Debatt.

I dag beräknas 330 000 personer i Sverige ha ett alkoholberoende, enligt en färsk skattning som regeringens utredare Gerhard Larsson har tagit fram.

”Alkoholen är det stora problemet”, skriver Gerhard Larsson på DN Debatt.

Under de senaste tio åren har missbruket av alkohol ökat med 20 procent. Men även narkotikasituationen är allvarlig, enligt Gerhard Larsson. Under de senaste tio åren har missbruket av narkotika ökat med 15 procent, och i dag har nästan 80 000 en riskabel konsumtion och 29 500 ett tungt missbruk.

Läkemedelsmissbrukare är en grupp som hittills inte har fått så stor uppmärksamhet i Sverige, trots att gruppen beräknas uppgå till 65 000 personer. Dopningens utbredning är mer osäker, men beräkningar visar att det finns ungefär 10 000 frekventa användare, enligt utredaren.

Gemensamt för de olika missbruks- och beroendegrupperna är att dagens utbud av vård och stöd är otillräckligt och dessutom mycket ojämnt fördelat över landet, enligt Gerhard Larsson.

”Jag menar, att det är hög tid att prioritera upp vård och behandling inom ramen för den svenska alkohol- och drogpolitiken”, skriver han.

Gerhard Larsson anser att läkemedelsbehandling är en underutnyttjad strategi, såväl för alkohol- som narkotikamissbrukare.

”Utvecklingen av den svenska missbruks- och beroendevården kräver också att vi kritiskt utvärderar vårdens innehåll och organisation och med öppet sinne tar del av utvecklingen i andra länder.”

Gerhard Larsson ska lämna över sina förslag till ny svensk lagstiftning och organisation till regeringen före årsskiftet.

Jenny Stadigs

Mer från Accent