Alkohol

Oönskat sex på fyllan vanligt bland medelålders nyzeeländare

Medelålders nyzeeländare dricker alkohol och har sedan riskabelt sex. Var tionde har aldrig sex utan alkohol.

En ny studie från University of Otago visar att alkohol före sex är vanligt bland medelålders nyzeeländare. Det rapporterar New Zeeland Herald.

Data är hämtade från den kända Dunedinstudien som omfattar över 1 000 personer födda i staden 1972 eller 1973.

Vid 38 års ålder svarade 8 procent av männen och närmare 15 procent av kvinnorna att de alltid eller oftast drack alkohol innan de hade sex. Endast tjugo procent av männen och 16 procent av kvinnorna drack aldrig innan de hade sex.

Hela 14 procent av männen och 12 procent av kvinnorna rapporterade att de upplevt negativa konsekvenser av alkohol i samband med sex, som att ha sex de ångrade efteråt, ha oskyddat sex eller inte använda kondom.

– Det här är en åldersgrupp som har exponerats för mycket alkohol under sin uppväxt och vanor som etablerats i ungdomsåren riskerar att permanentas, säger Jennie Connor, professor vid University of Otago.

Studien visar också att det är vanligare att deltagarna i studien berusar sig fler gånger i veckan nu än de gjorde när de var 26.

Studien är publicerad i PLOS one.

Mer från Accent