Forskning

Ökad risk för spelmissbruk bland unga droganvändare

Det är vanligare bland unga att ha ett riskabelt spelande om man börjat använda alkohol, narkotika eller tobak före 14 års ålder.

Det visar en studie som Johan Svensson och Martina Zetterqvist, utredare hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, genomfört. Rapporten Riskspelande och samband bygger på en enkät med 24 000 svarande om i vilken utsträckning det förekommer riskabelt spelande om pengar i åk 9 och gymnasiets år 2.

Rapporten tar upp sambandet mellan riskabelt spelande, olika spelformer, samt samband med användning av alkohol, narkotika och tobak.

– Resultaten visar att det är vanligare bland unga att ha ett riskabelt spelande om man börjat använda alkohol, narkotika eller tobak före 14-års ålder, säger Johan Svensson, i ett pressmeddelande från CAN.

Efter 18-årsdagen ökar risken för riskabelt spelande. För gymnasiets år 2 finns ett samband mellan riskabelt spelande och intensiv konsumtion av alkohol samt.

– Det tycks som att något händer då de fyller 18 år, självfallet är det rimligt att tro att åldersgränserna har betydelse, säger Martina Zetterqvist.

– Det är också uppseendeväckande att könsskillnaderna i spel om pengar är så påtagliga. Vi vet att skillnaderna mellan pojkar och flickor då det gäller alkohol och snusning minskat, men spel om pengar är ett tydligt traditionellt manligt beteende, säger Martina Zetterqvist.

Mer från Accent