Cancer

Nya cancerråd: avstå från alkohol

Amerikanska cancersällskapet har uppdaterat sina riktlinjer för hur människor ska agera för att bäst förebygga cancer: håll vikten, rör på dig, ät hälsosamt och undvik alkohol.

Enligt Amerikanska cancersällskapet orsakas 18 procent av all cancer i USA av en eller flera av faktorerna övervikt, stillasittande, ohälsosam mat och alkohol. De nya riktlinjerna baseras på den senaste forskningen på området. Riktlinjerna redovisas i organisationens tidskrift Cancer Journal for Clinicians.

De tidigare riktlinjerna togs fram 2012. Skillnaden mellan dem och de nya är ökad betoning på att minska konsumtionen av processad mat, rött kött och alkohol. Ett tillägg finns om möjliga strategier för att underlätta hälsosam kosthållning och fysisk aktivitet och minskning av alkoholkonsumtionen.

Cancerrisken ökar oavsett mängd alkohol, speciellt för bröstcancer.

Alkohol är den tredje största riskfaktorn för cancer av dem som går att påverka, enligt cancersällskapet. De konstaterar att alkoholkonsumtion orsakar minst sju olika typer av cancer. Bäst är därför att inte dricka alkohol alls. Särskilt som cancerrisken ökar oavsett mängd alkohol, speciellt för bröstcancer.

Den som ändå väljer att dricka bör inte dricka mer än en drink per dag om man är kvinna, och max två per dag om personen är man. En drink definieras som 14 gram etanol, vilket motsvarar ungefär 1,5 dl vin, 33 cl öl eller 4 cl starksprit.

Sällskapet skriver också att det är viktigt att notera alkoholens synergieffekter med tobak. Tobak ökar risken för den som använder båda att drabbas än mer än den som endast använder alkohol eller tobak.

Andelen av munhåle- och svalgcancer som orsakats av alkohol uppskattades till 40,9 procent.

Enligt en uppskattning orsakade alkohol 5,6 procent av alla cancerfall och 4 procent av alla cancerdödsfall 2014 i USA. Fördelningen skiljer sig dock åt mellan olika cancerformer. Andelen av munhåle- och svalgcancer som orsakats av alkohol uppskattades till 40,9 procent, cancer i struphuvudet till 23,2 procent, levercancer 21,6 procent, 21 procent cancer i matstrupen och 12,8 procent av alla fall av tarmcancer. Hos kvinnor uppskattades att 16,4 procent av all bröstcancer orsakades av alkohol.

Amerikanska cancersällskapet påpekar att trots att så stor andel cancerfall kan tillskrivas alkohol och att minskning av alkoholkonsumtionen av WHO anses vara en av de bästa åtgärderna för att minska icke-smittsamma sjukdomar är fortfarande alkoholens cancerframkallande effekter okända för en stor del av allmänheten.

Färre än hälften av de planer som finaniseras av amerikanska Center for Disease Control and Prevention, CDC, innehåller strategier för att minska alkoholkonsumtionen, noterar Cancersällskapet. Detta trots att minskad alkoholkonsumtion skulle förbättra hälsoläget överlag, inte bara genom färre cancerfall.

Mer från Accent