Skottland

Minimipriser på alkohol räddar 156 liv årligen

Alkoholrelaterade dödsfall sjönk med 13,4 procent och sjukhusinläggningar med 4,1 procent.

Sedan den 1 maj 2018 får alkohol inte säljas för mindre än 50 pence, vilket motsvarar drygt sex svenska kronor. Tidigare studier har visat att reformen fick totalkonsumtionen av alkohol i Skottland att sjunka med 3 procent. I den nya studien undersökte forskarna om det även blev effekter på dödsfall och sjukhusinläggningar på grund av alkohol rapporterar The Lancet.

Det visade sig att effekten var stor. De alkoholrelaterade dödsfallen sjönk med 13,4 procent och sjukhusinläggningar till följd av alkohol minskade med 4,1 procent. Leversjukdom orsakad av alkohol minskade kraftigt. Översatt till absoluta tal har 156 människoliv räddats varje år under de 32 månader som gått när studien genomfördes. Dessutom har 411 inläggningar på sjukhus undvikits varje år.

Studien visar också att såväl de minskade dödsfallen som sjukhusinläggningarna har skett på grund av minskad alkoholkonsumtion i de fyra tiondelar av befolkningen som är mest socioekonomiskt utsatta. Forskarnas slutsats är att minimipriser bidragit till att minska de ojämlikheten när det gäller alkoholrelaterade skador.

Minimipriser infördes i Skottland som ett led i en strategi för att minska alkoholkonsumtionen och skador relaterade till alkohol. 


Mer från Accent