Folkhälsa

Mest riskdrickande bland innerstadsbor

Riskbruk av alkohol är mer än tre gånger så vanligt bland de som bor på Norrmalm än i Rinkeby-Kista.

Detta enligt den folkhälsoenkät som Region Stockholm gör vart fjärde år. Resultatet visar att skillnaderna mellan länets olika delar är stora, både när det gäller alkohol och narkotika.

I innerstadsområdena Södermalm, Kungsholmen och Norrmalm är riskbruket av alkohol 22–28 procent, medan det i Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta är 7–9 procent. Norrmalm toppar även listan vad gäller användning av ”annan narkotika än hasch och marijuana” med 5,99 procent, jämfört med Spånga-Tensta i botten med 0,28 procent.

När det gäller hasch och marijuana ligger Enskede-Årsta-Vantör högst i länet med 7,43 procent (Norrmalm ligger här på femte plats med 5,09 procent), och i botten Norrtälje med 0,92 procent.

Siffrorna ovan avser 2021 och avser kvinnor och män från 16 år och uppåt. I materialet finns ett antal hälsoindikatorer med, och med hjälp av analysverktyget kan den som är intresserad göra egna urval (till exempel för ålder och kön) och jämföra orter från 2002 fram till och med 2021.

Mer från Accent