USA

Många amerikaner dricker för mycket

Nästan var sjätte amerikansk man och mer än var tionde amerikansk kvinna dricker mer alkohol än rekommenderat rapporterar Reuters. Enligt samma studie berusningsdricker åtta procent av männen och tre procent av kvinnorna.

Enligt amerikanska rekommendationer bör inte män dricka mer än två glas alkohol per dag och kvinnor inte mer än ett.

− Tittar man på en bestämd dag så dricker de flesta inget alls, men faktum kvarstår att en betydande del av hälsoproblemen i befolkningen står människor som dricker för mycket för, säger Patricia Guenther, nutritionist vid jordbruksdepartementets Center for Nutrition Policy and Promotion.

Patricia Guenther och hennes kollegor frågade 5 400 personer över 21 år hur mycket de druckit dagen före. De fann då att 79 procent av kvinnorna och 64 procent av männen inte druckit någon alkohol alls dagen före, att 18 procent av männen och 10 procent av kvinnorna druckit under gränsen för riskabel konsumtion.

Men nio procent av männen hade druckit tre – fyra glas, åtta procent av kvinnorna hade druckit två – tre glas. Ytterligare 8 procent av männen hade druckit fem glas eller mer och tre procent av kvinnorna hade druckit fyra glas eller mer dagen före.

Bland männen var det gruppen mellan 31 och 50 som drack mest, medan det för kvinnorna var mellan 51 och 70 de drack mest.

− Fokus ligger ofta på studenter och deras konsumtion. Vi måste bli medvetna om att överkonsumtion förekommer i alla åldersgrupper, säger Patricia Guenther till Reuters.

Hon tror att studien kan hjälpa människor att inse att de dricker mer än rekommenderat.

− Det finns människor som inte inser att de dricker för mycket och att det påverkar deras hälsa, säger hon.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer