Alkohol

Lättillgänglig alkohol ökar risk för beroende

Risken att hamna i beroende ökar om man bor nära en bar eller ett Systembolag, särskilt för ensamstående.

Att risken att bli beroende av alkohol påverkas av såväl genetiska- som miljöfaktorer är väl känt. Den som lever i en omgivning med krav på att man är nykter blir inte så lätt beroende, trots eventuell ärftlig belastning. Att leva i en relation, kanske med små barn i familjen, ställer till exempel högre krav på nykterhet än om man bor ensam. 

– Vi visste sedan tidigare att ensamstående har en ökad risk att diagnosticeras med alkoholbrukssyndrom. Nu ville vi se om risken påverkades av om man har ett utskänkningsställe eller Systembolag i sitt bostadsområde, säger Sara Larsson Lönn, statistiker vid Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds universitet, och en av forskarna bakom studien.

Och resultatet visade att risken ökade.

– Risken att ha lättillgänglig alkohol där man bor inte bara adderades till risken det medför att vara ensamstående eller ha en hög familjär risk. I stället ökade risken mycket mer än summan av de båda.

Alla reagerar dock inte likadant.

– Särskilt frånskilda män påverkas av att ha nära till en bar eller nattklubb, mer än för dem som är ensamstående av andra skäl. Risken för kvinnor ökar också, men inte lika mycket.

En annan skillnad är hur de påverkas av att ha ett Systembolaget i området.

– Där finns inte alls en lika tydlig signifikant riskökning, och det verkar endast vara kvinnor som får en ökad risk av att bo i ett område som har Systembolag.

Beror det på genetiska skillnader eller kulturella?

– Det kan jag inte svara på. Delvis är det olika gener inblandande i utvecklingen av beroende. När vi tittat på alkohol har vi sett att könsskillnaderna för vägen till beroende var större än jag trott, men det är säkert andra faktorer inblandade också. Det här är bara en liten pusselbit bland många.

Man kan väl tänka sig att kvinnor inte är lika benägna att dricka på lokal som män, och att de därför hellre köper med en flaska hem?

– Det är möjligt. Det kanske en genusvetare kan svara på, men jag vill inte spekulera.

Sara Larsson Lönn säger också att man ska vara vaksam på att vissa personer kanske väljer att flytta till områden med stor tillgång på alkohol.

– Men vi har inte kunnat se att det skulle spela någon avgörande roll för resultatet.

Så vilken nytta kan man ha av den här kunskapen? Man kan ju knappast säga till någon att de borde flytta till ett annat område nu när de skiljt sig. 

– Nej, det kan man inte, men vi kan använda kunskapen för att förstå mekanismer, och kanske för att ta fram mer anpassade råd. Och resultaten stöder tanken bakom att vi har ett Systembolag.

Hon påpekar också att resultaten gäller på gruppnivå.

– Det finns gifta kvinnor i områden långt från Systembolag och barer som ändå dricker för mycket och tvärtom klarar sig en del män fint, även efter skilsmässa och med flera barer i området.

Studien är publicerad i Journal of Studies on Alcohol and Drugs

Mer från Accent