Alkohol

Lågutbildade dör oftare av alkohol

Fem gånger så många lågutbildade som högutbildade dör av alkoholrelaterade orsaker.

Idag presenterar Socialstyrelsen statistik över dödsorsaker 2013. Nytt för i år är att man kan se skillnader mellan hög- och lågutbildade.

Fem gånger fler kvinnor i åldern 35 till 64 år dör av alkoholrelaterade orsaker jämfört med högutbildade. Det räcker långt med att ha gått igenom gymnasiet för att slippa dö av alkohol. Bland gymnasieutbildade är dödsorsaken hälften så vanlig som bland de lågutbildade.

För äldre kvinnor är skillnaderna något mindre, men fortfarande dör dubbelt så stor andel av de lågutbildade som av de högutbildade av alkoholrelaterade orsaker.

Andelen män mellan 35 och 64 som dör på grund av alkohol är mycket större än andelen kvinnor, men även för män mellan 35 och 64 är det fem gånger fler lågutbildade än högutbildade som drabbas. Skillnaden är dock att för män ger inte gymnasieutbildning lika stort skydd.

Andelen som dör av narkotikarelaterade orsaker förefaller öka något år från år. Andelen är högst för män i åldern 25 – 29 år. Där har andelen nu nått upp till anmärkningsvärda 23,01 per 100 000, att jämföra med 19,10 året före.

Mer från Accent