Kvinnor

Kvinnor söker hjälp för alkoholproblem flera år tidigare än män

Kvinnor skadas snabbare än män av hög alkoholkonsumtion. Det tyder en ny undersökning på, som visar att kvinnor i genomsnitt söker behandling för alkoholproblem 4-5 år tidigare än män.

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors drickande har jämnats ut alltmer de senaste decennierna, både vad gäller hur mycket man dricker och förekomst av beroende. Trots det finns få tidigare studier som tittat på könsskillnader i skadeutveckling.

− Historiskt har alkoholism setts som en manlig sjukdom på grund av att den i så liten utsträckning förekommit hos kvinnor. På senare tid har man dock sett att, trots att män fortfarande drabbas oftare, kvinnor till viss del verkar vara mer sårbara för hög alkoholkonsumtion än män, säger Ben Lewis som är huvudförfattare till studien och gör sin postdoc på psykiatriska institutionen på University of Florida.

Enligt Ben Lewis visar sig sårbarheten genom att kvinnor snabbare går igenom beroendesjukdomens olika stadier.

I genomsnitt sökte kvinnor vård ungefär tio år efter första självrapporterade problemen med alkohol medan det för män tog 15 år.

Studien är publicerad i tidskriften Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Mer från Accent