Drugnews

Kraftig ökning av återkallade körkort

Antalet körkort som återkallas för opålitlighet i nykterhetshänseende mer än fördubblades under första halvåret 2013.

Under första halvåret 2013 ökade antalet återkallade körkort kraftigt. Den återkallelsegrund som hade störst relativ ökning är de som återkallas på grund av ”opålitlighet i nykterhets-hänseende”. Under första halvåret 2012 var antalet 291, men under första halvåret 2013 ökade det till 746. Bakgrunden till en körkortsåterkallelse i denna kategori är antingen så kallade LOB-anmälningar (lagen om omhändertagande av berusad person) eller någon typ av narkotikabrott.

– Ökningarna på de här områdena handlar mycket om att vi numera direkt kan starta upp en utredning när vi får in signaler från polis eller andra myndigheter. Jag känner mig mycket tillfreds med att vi arbetat bort våra handläggningsköer, säger Katarina Fröberg direktör för körkortsavdelningen på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Även antalet som fått körkortet indraget för rattfylleri eller drograttfylleri har ökat, från 2950 första halvåret 2012 till 4001 första halvåret 2013. Den vanligaste orsaken till indraget körkort är ”en väsentlig överträdelse”. Det rör sig i första hand om grova hastighetsöverträdelser, men omfattar också till exempel körning mot rött ljus, olovlig körning och brott mot väjningsplikt.

En stor del av ökningen av antalet indragna körkort kan förklaras av de extra kraftinsatser som Transportstyrelsen gjort för att arbeta bort gamla oavslutade ärenden. Ett resultat av inkörningsproblem när Transportstyrelsen tog över verksamheten från 2010.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer