Internationellt

Konst ska ge skjuts åt globala alkoholmål

IOGT-NTO-rörelsen satsar på att öka svenskarnas medvetenhet om kopplingen mellan alkohol och global utveckling – med hjälp av en interaktiv konstutställning.

– Vi vill få folk att bli delaktiga och öka pressen på politiker, säger Maria Bergqvist, kommunikatör för IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet.

Historiskt har Sverige lett det globala alkoholarbetet. Men inte de senaste åren: då har vi halkat efter, rejält. Det menar Maria Bergqvist.

– Vi vill att svenska politiker ska börja driva frågan hårdare. För att de ska göra det måste de uppleva att det finns ett tryck – inte bara från oss i IOGT-NTO, utan från allmänheten. Svenskarna måste känna att det här är viktigt.

Satsningen för att öka svenskarnas medvetenhet kommer pågå under 2021-2023, och nykterhetsorganisationer som Ungdomens nykterhetsförbund (UNF), Junis, Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF), Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV ), och Våra Gårdar samarbetar i projektet.

Grundtanken är att Sverige på sikt ska stärka bland annat Världshälsoorganisationens arbete med Agenda 2030; 17 globala utvecklingsmål, som bland annat går ut på att utrota fattigdom, hunger, förverkliga mänskliga rättigheter och uppnå jämställdhet.

– Vi vill få människor i rörelse och inte bara att de ska lära sig mer om målen – utan att de själva ska vara delaktiga, och verkligen fundera på vad de faktiskt innebär och hur många av utvecklingsmålen påverkas negativt av alkohol- och drogproblematik, säger Maria Bergqvist.

”I vissa fall finns riktig ram och målarduk, och i andra fall handlar det om att pynta affischer.”

Maria Bergqvist, IOGT-NTO

I satsningen ingår bland annat en interaktiv konstutställning. Det innebär att konstverk kopplade till de globala utvecklingsmålen samlas in till utställningen. Men även svenskar i gemen uppmanas att bidra med egna verk.

– De som besöker konstutställningen får alltså även själva skapa. I vissa fall finns riktig ram och målarduk, och i andra fall handlar det om att pynta affischer. Det kommer även finnas små texter om utvecklingsmålen som man kan ta del av för att inspireras, säger Maria.

Utställningar kommer bland annat att synas i Våra Gårdar-lokaler. En del ska skickas till Junis- eller scoutföreningar över hela landet, för att så många som möjligt ska kunna ta del av dem.

– Vi hoppas att spridningen gör att människor tänker, agerar, och att det kanske skrivs i lokalpressen. Då blir det även en signal om att människor tycker det här är viktiga frågor – vilket kan skapa ett undertryck, och därmed får svenska politiker att agera.

Projektet skulle ha startat redan i vår, men på grund av pandemin har konsteventet skjutits fram till hösten, säger Maria Bergqvist.

– Då hoppas vi verkligen att det går att genomföra. Går det inte då heller kommer vi förhoppningsvis att åtminstone ha någon barnverksamhet och kan börja där.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer