Alkoholpolitik

Konferens i WHO:s, IOGT-NTO:s och Movendis regi

Syftet är att höja nivån på den svenska alkoholpolitiska debatten.

I början av maj hålls en internationell minikonferens, eller egentligen två, om framtidens alkoholpolitik. 

– Vi vill gärna förflytta den svenska debatten som mest handlar om det som redan finns, skatter och monopol, och näringspolitiska anpassningar som försämrar alkoholpolitiken. Vi vill att debatten ska handla mer om styrkor och positiva effekter, och om hur politiken kan utvecklas till att bli ett modernt medel för att förbättra folkhälsan, säger Emil Juslin, drogpolitisk sekreterare med ansvar för EU-frågor på IOGT-NTO.

Så tycker han oftare att debatten förs i andra länder.

– Då kom vi på att vi skulle kunna ordna en internationell konferens i samband med Sveriges ordförandeskap i EU. Det finns ju mycket nytt i EU som cancerplanen och WHO Europas nya ramverk som antogs i höstas.

Emil Juslin hoppas att konferensen ska belysa hur man kan genomföra en aktiv politik som stärker folkhälsan.

– Vi vet redan vilka åtgärder som fungerar. Nu vill vi flytta frågeställningen till varför vi har alkoholpolitiken, att det är för att skydda människor, och för att politiken löser verkliga problem och har positiva effekter på stora delar av samhället.

Konferensens andra dag handlar om hur en effektiv alkoholpolitik ska genomföras.

– Där får vi både forskar-, regerings- och civilsamhällesperspektiv på frågan.

Varför är innehållet uppdelat i två konferenser?

– Vi ville djupdyka i ämnet, och så är det ett samarrangemang med Movendi. De hade samma idé som vi och hade redan börjat skissa på en konferens om varför vi behöver en ambitiös alkoholpolitik, som är temat för första dagen. Medan vi hade börjat planera för en konferens om hur man implementerar en sådan politik, vilket är innehållet i andra dagen.

Världshälsoorghanisationen, WHO, stöttar arrangemanget.

– De tycker att det är bra att vi tog tillfället att lyfta alkoholpolitiken och att vi tar upp det nya ramverket som de beslutade om i höstas.

Vad ser du själv mest fram emot?

– Att få höra de olika perspektiven från de medverkande. Vi tappar ofta frågan ”hur” i Sverige. Vi vet att många tycker att vi borde göra mer i alkoholpolitiken, varför sitter vi då fast i Sverige? Jag ser fram emot att få reflektioner från den politiska verkligheten från Lena Hallengren, Jytte Guteland och Malin Sandquist från Systembolaget. Och så hoppas jag träffa många i Stockholm. Det är alltid roligt att ses, även om det också går bra att delta digitalt, säger Emil Juslin.

Mer från Accent