Budgetproppen

IOGT-NTO underkänner regeringens budget

IOGT-NTO kritiserar att regeringen nedprioriterar det förebyggande arbetet mot alkohol och andra droger.

I går presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budgetproposition: Inga extra pengar till arbetet med ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel), ingen höjning av alkoholskatten, och ingen styrning av biståndet mot alkoholförebyggande åtgärder. En budget som gör IOGT-NTO:s drogpolitiska chef Magnus Jonsson minst sagt besviken.

– Det saknas struktur vad gäller arbetet med ANDTS-frågorna. Och skattehöjningen som aviseras till 1 procent 2023 är alldeles för liten för att motverka inflation och reallöneökningar, säger han.

Mest upprörd är Magnus Jonsson över det han anser vara en nedprioritering av arbetet med ANDTS-frågorna.

Magnus Johnson. Foto: Privat

– Nu hade man chansen att visa att ”nu stärker vi upp arbetet med ANDTS-frågorna, i samband med att vi får en ny strategi”. Det hade haft ett viktigt signalvärde och givit helt andra förutsättningar. I stället håller man fast vid nivån på 95,6 miljoner kronor per år även för framtiden. Det är ju i praktiken en minskning av anslagen.

Särskilt allvarligt tycker han det är ur ett folkhälsoperspektiv, speciellt i pandemitider.

 – Man vet ju att vad man gör på alkohol- och tobaksområdet har betydelse för folkhälsan. Dessutom minskar samhällskostnaderna om man får ner konsumtionen. Det hade varit så enkelt att höja skatten. Även om det inte hade gått att höja så mycket att det kompenserar kostnaderna, så hade det ändå kunnat kompensera för en del.

IOGT-NTO:s drogpolitiska chef är också besviken över att ingen satsning på alkoholpolitik nämns i avsnittet om biståndsarbetet.

– Alkohol är ett hinder för såväl fattigdomsbekämpning som demokratisk utveckling och jämställdhetsutveckling. Vi hade gärna sett en skrivning där man angav riktning på biståndet så att man prioriterar alkoholförebyggande satsningar.

Mer från Accent