Alkohol och våld

IOGT-NTO: Stoppa våldet med skärpt alkoholpolitik

Ny rapport visar att bristen på samordning mellan myndigheter kan få dödlig utgång. "Ny ANDTS-strategi viktig," säger Magnus Jonsson.

I en ny rapport visar Socialstyrelsen på stora brister i samhällets skyddsnät. Rapporten tar upp 75 fall där barn och vuxna avlidit till följd av brott. I samtliga fall har såväl brottsoffer som gärningspersoner haft omfattande kontakter med olika samhällsaktörer utan att få det stöd som behövdes för att förhindra dödsfallen.

Precis som samsjuklighetsutredningen visar konstaterar även Socialstyrelsen att det finns stora brister i samordningen mellan olika samhällsinstanser.

Såväl skadligt bruk av alkohol och/eller narkotika, som psykisk ohälsa, är starkt bidragande orsaker till dödligt våld. Trots det konstaterar Socialstyrelsen att allvarliga psykiatriska tillstånd inte bedöms och behandlas i tillräcklig omfattning av hälso- och sjukvården. Inte heller utreds patienter med missbruk för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

I flera fall har hälso- och sjukvården avslutat vårdkontakten med brottsoffer eller gärningsperson trots att vårdbehovet fanns kvar. I de flesta fall där barn dödas av en förälder har både barnet och föräldern haft många kontakter med hälso- och sjukvården före brottet. Föräldrarnas problem var till exempel depression, vanföreställningar eller missbruk. Barnet hade ofta försummats och i några fall även tidigare misshandlats av föräldern.

– Ett dödsfall är ett för mycket, säger Magnus Jonsson, drogpolitisk chef på IOGT-NTO.

IOGT-NTO anser att alkohol spelar en stor roll för förekomsten av våld, inte minst mot kvinnor och barn.

– Vi måste initiera en diskussion om alkoholens tillträde till olika arenor och den ständiga tillgången på alkohol. Alkoholnormen påverkar hur vi tänker, men det finns en baksida av alkohol som skaver, säger han.

Han påpekar också att de flesta drabbade inte blir dödade.

– Det är alldeles för många som lider i det tysta. Många lever ju ett helt långt liv i ständig skräck och fruktan och det är alldeles för många som tar på sig skygglapparna.

Magnus Jonsson tar upp regeringens mål om ett tryggare Sverige.

– Regeringen har satt som mål att våld mot barn och kvinnor ska upphöra. Den politiker som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste därför ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska.

Världshälsoorganisationen, WHO, har konstaterat att politiska åtgärder mot alkohol är bland de mest effektiva för att förebygga våld.

– Därför är det så viktigt att vi får en ny ANDTS-strategi på plats, säger Magnus Jonsson.

Mer från Accent