Alkoholreklam

Kritik mot spritreklam i hotellnamn

Härnösand ser efter lång väntan fram mot att få sitt konferenshotell. Men namnet väcker ilska – Härnö gin hotell.

Härnösand saknar ett konferenshotell. Redan 2010 började kommunen se sig om efter en lämplig plats att bygga på. Valet föll på en tomt intill simhallen. På så sätt skulle simhallen och hotellet kunna drivas av samma entreprenör.

– Simhallen och dess relaxavdelning ska kopplas ihop med hotellet så att hotellgästerna kan bada där. Ganska smart lösning egentligen, om det bara inte var för det här med namnet, säger Sofia Karlsson, medlem i IOGT-NTO i Härnösand.

När den tilltänkta entreprenören, på grund av överklaganden och på det en pandemi, hoppade av erbjöd sig bolaget Härnö gin att gå in. Tillsammans med några andra företagare bildade de dotterbolaget Härnö gin hotell. IOGT-NTO-föreningen reagerade dock starkt på namnet. Det fick Sofia Karlsson att, tillsammans med Anna Palmstierna Burenius och Maria Nilsson, skriva en insändare i Tidningen Ångermanland och kräva att hotellet ska byta namn.

”Vi är väldigt glada att det blir ett hotell, men namnet är djupt olyckligt.”

Sofia Karlsson

– Vi är väldigt glada att det blir ett hotell, men namnet är djupt olyckligt. Vi är också förvånade över att inte fler reagerar, säger hon.

Det ligger dock knappast i Härnö gins intresse att byta namn på hotellet.

– Det är inte tillåtet att sätta upp en skylt med spritreklam, men namnet på hotellet får du ju skylta med, säger Sofia Karlsson. 

Det är inte bara namnet IOGT-NTO reagerat på.

– Hotellentreprenören ska också driva simhallen och stadens simundervisning. Det tycker vi inte är lämpligt. Debatten i media hålls på så låg nivå, vi har fått kommentarer som att de inte kommer att fylla bassängen med gin, till exempel. Och Härnö gin säger att de anställda i simhallen ska vara kvar så kvaliteten på undervisningen påverkas inte. Det har vi aldrig trott heller, men vi tycker ändå att det olämpligt att koppla ihop simning med alkohol.

”Reaktionen hade nog varit annorlunda om det skulle hetat Smirnoff vodka hotell.”

Sofia Karlsson

Sofia Karlsson tror inte att kommunen tänkt igenom alla konsekvenser.

– Härnö gin är ett uppskattat företag som framställer lokalproducerat och närodlat. Jag tror att alla blev så glada över att de tog över och att det äntligen blir ett hotell så att de valde att bortse från eventuella problem. Reaktionen hade nog varit annorlunda om det skulle heta Smirnoff Vodka hotell. 

Hur ska ni gå vidare?

– Vi kommer att fortsätta lyfta frågan. Ett valår som det här kanske ingen vill vara den som protesterar, men vi tycker att det är kortsiktigt tänkt. Härnösand har profilerat sig som en kommun som vill stoppa våld i nära relationer. Det rimmar illa med att hålla konferenser på ett hotell som förknippas med alkohol.

”Det blir definitivt en stärkning av deras varumärke.”

Knapp Britta Thyr

Hur kunde det bli så här?

– Det är en lång historia. Härnösand behöver verkligen ett destinationshotell. Det är alla överens om. Och ingen kunde förutse den här situationen när diskussionerna började för många år sedan med en annan entreprenör, säger Knapp Britta Thyr, ordförande i samhällsnämnden i Härnösands kommun.

Enligt Knapp Britta Thyr köpte det nybildade dotterföretag upp den första entreprenörens företag och med köpet följde koncessionsavtalet för att driva simhallen.

– Det blir definitivt en stärkning av deras varumärke, säger hon.

Sedan avtalet upprättades har mycket hänt så avtalet måste ändå ses över.

– Som en del i detta ser jag det som viktigt att simhallen fredas från alkoholreklam, men personalstyrkan kommer ju att vara anställd av hotellföretaget. Men det är viktigt att de byter tröja om de går emellan verksamheterna. Det ska vara tydligt att det är en lokal avsedd för friskvård. 

Hon säger att kommunen varit beredda att ta över driften av simhallen.

–  Men rättigheterna till driften ligger ju i koncessionsavtalet, säger hon.

Simhallen ska dock inte byta namn, enligt Knapp Britta Thyr.

– Vi måste försäkra oss om att simhallen inte påverkas.

”Folk orkar inte mer diskussioner som riskerar att förlänga processen.”

Knapp Britta Thyr

Hon tycker det är olyckligt att det blivit så här.

– Härnösandsborna vill ha ett hotell på den här platsen. Den långdragna processen har gjort att vi fått vänta väldigt länge. Det är säkert därför det inte blivit någon större opinion mot namnet. Folk orkar inte mer diskussioner som riskerar att förlänga processen, säger hon.

Liksom Sofia Karlsson säger hon att det finns en lokal stolthet över Härnö gin och att fler nog reagerat ifall det var Absolut som ville bygga hotell med sitt namn på.

Ett namn som innehåller alkohol kan medföra komplikationer även för andra. 

– Samhällsnämnden har fått en skrivelse från simsällskapet om hur det ska bli. De är ju kopplade till Riksidrottsförbundet och bundna till deras regler för alkoholreklam. Det är viktigt att det blir rätt och bra för alla, säger Knapp Britta Thyr.

Mer från Accent