Forskning

Föräldrars alkoholproblem stjälper ungas studier

Ökar risken för att deras barn lämnar skolan i förtid.

Det är också troligare att det finns andra ekonomiska och psykiatriska problem i familjen, som bidrar till att barnen hoppar av gymnasiet. Det visar studier i Danmark och Finland som presenteras i Popnad.

Att slutföra gymnasieutbildningen är avgörande för ungas möjligheter till högre utbildning och har stor betydelse för att få anställning, samt för framtida ekonomi och hälsa. Det är fakta som är väl dokumenterade.

Tidig upptäckt och att säkerställa bättre utbildning för unga vars föräldrar har alkoholproblem är avgörande enligt undersökningen.

Mer från Accent