Alkoholskador

Femdubblad risk att dö

Den som behöver sjukhusvård på grund av alkohol löper stor risk att dö inom ett år. Oavsett om skadan beror på fylla eller beroende.

Människor som skadats så allvarligt av alkohol att de behöver vårdas på sjukhus, löper fem gånger så stor risk att avlida inom ett år. Det gäller oavsett om de skadats till följd av kraftig berusning eller på grund av beroendesjukdom visar en ny amerikansk studie.

– Skador är en av de mest omedelbara riskerna med problematiskt drickande, säger Sidra Goldman-Mellor, University of California och huvudförfattare till studien, till Medical Xpress.

Många hamnar på sjukhus på grund av en bilolycka, ett fall, eller ett slagsmål orsakat av alkohol. Ändå har kunskapen om vad som händer med en person med beroendesjukdom efter en allvarlig skada varit dålig.

För att råda bot på det gick forskarna igenom data från samtliga 10 miljoner akutbesök som invånarna i Kalifornien (från 10 år och uppåt) gjort 2009 – 2012. Drygt 260 000 av de skadade hade antingen diagnosen alkoholbrukssyndrom, eller var kraftigt berusade när de skadades.

– Vi ville undersöka det viktigaste av allt, hur sannolikt det var att de skulle dö?

”Skador kopplade till alkohol är ett problem i sig, nu vet vi att de även ökar risken att dö.”

Sidra Goldman-Mellor

Inom tolv månader efter sjukhusvistelsen hade drygt 13 000 av patienterna avlidit, vilket är drygt 5 procent. Något som forskarna uppskattar är ungefär fem gånger så hög dödlighet som i övriga befolkningen. Detta med hänsyn taget till kön, ålder och etnicitet.

– Skador kopplade till alkohol är ett folkhälsoproblem i sig, men nu vet vi att skador även ökar risken att dö. De flesta som brottas med alkoholproblem får inte den hjälp de skulle behöva.

Sidra Goldman-Mellor anser att akutmottagningarna borde kunna slussa patienter vidare till öppenvård.  

– Förhoppningsvis kan vår studie bidra till att öka resurserna så att alla patienter ska få en heltäckande vård, både för sitt beroende och för andra hälsoproblem.

Mer från Accent