Alkohol

Färre återfall med missbruksbehandling före och efter levertransplantation

De patienter som får en ny lever får färre återfall om de får behandling för sitt missbruk både före och efter transplantationen.

En ny forskningsrapport visar att behandling mot missbruk både före och efter transplantationen ger bättre resultat än om patienten bara får behandling före transplantationen, eller inte alls.

Patienter som fortsätter missbruka efter transplantationen har sämre chanser att överleva, enligt en annan studie. Båda studierna är publicerade i tidskriften Liver Transplantation.

Alkohol är den främsta orsaken till leverskador som leder till transplantation. Överlevnaden för dem som fått ny lever på grund av alkoholskador är lika stor som för andra levertransplanterade patienter, men det är inte ovanligt med återfall i missbruk.

I en undersökning från Boston av 118 levertransplanterade visade det sig att 52 procent hade en bakgrund som alkoholmissbrukare. Av dem som fick behandling för missbruket både före och efter återföll 16 procent i missbruk, av dem som fick behandling enbart före ingreppet återföll 45 procent, vilket till och med var större andel än för de patienter som inte fick någon behandling alls, bland dem återföll 41 procent.

Mer från Accent