Gårdsförsäljning

Direktsänd TV-debatt om gårdsförsäljning ikväll

Ska gårdsförsäljning av öl, vin och sprit tillåtas, och Systembolaget skrotas? IOGT-NTO:s generalsekreterare deltar i kvällens debatt.

Det 60 minuter långa SVT-programmet Sverige möts sänds direkt från Gävle klockan 20 ikväll och leds av Magnus Thorén. Förutom IOGT-NTO medverkar representanter från bland annat förra socialministern Lena Hallengren, Socialdemokraterna, och riksdagsledmoten Johan Hultberg, Moderaterna, forskare inom socialmedicin, en EU-rättsexpert, samt personer med egen erfarenhet av missbruk och behandling. Även öl-, vin- och spritproducenter deltar.

Debatten kommer att ha sin utgångspunkt i det utredningsförslag som ligger på regeringens bord om att tillåta gårdsförsäljning av vin, öl och sprit. Från IOGT-NTO deltar Kim Reenaas, generalsekreterare i IOGT-NTO.

Varför är det viktigt för IOGT-NTO att delta?

– Vi vill lyfta fram hur viktigt det är behålla alkoholmonopolet genom Systembolaget. Att ha ett monopol genom Systembolaget har oerhört positiva effekter på samhället. Det minskar antalet dödsfall, sjukdomsfall och olyckor, stärker människors fysiska och psykiska hälsa, minskar våldsbrotten och minskar belastningen på vården, polis och räddningstjänst, rättsväsende med mera.

– Svenska folket vill dessutom ha kvar monopolet och är väldigt nöjda med Systembolaget. Att införa gårdsförsäljning enligt det förslag som finns innebär enorma risker för ökade alkoholskador i Sverige eftersom monopolet i så fall urholkas och upphör.

Vad hoppas du på för utfall av debatten?

– Att det blir tydligare för alla vad ett införande av gårdsförsäljningsutredningens förslag faktiskt får för konsekvenser. Och att våra politiker tar ansvar för att värna monopolet och Systembolaget!

Kim Reenaas ger flera exempel på hur nykterhetsrörelsen nu mobiliserar i frågan.

– Det görs så många insatser inom hela IOGT-NTO just nu, och det är så fantastiskt viktigt.  Medlemmar samlas och informerar hela kommunfullmäktigeförsamlingar, det skrivs upplysande debattartiklar och inlägg i sociala media, många använder sina nätverk och har enskilda möten med politiker och beslutsfattare. Alla samtal räknas och jag är så tacksam för allt som görs så att vi kan hålla borta beslut som försämrar så mycket för människor och hela samhället.

Mer från Accent