IOGT-NTO-kampanj

Gunvor vågar prata alkohol

IOGT-NTO:s lokalpolitiska kampanj Våga prata om alkohol är igång. Gunvor Nygren är en av dem som på plats uppvaktar Sveriges kommunalpolitiker.

– Kampanjen riktar sig mot fullmäktigeledamöter och vi pratar med dem om hur de kan skapa ett bra förebyggande arbete mot alkohol och andra droger på det lokala planet i kommunen, säger Gunvor Nygren, medlem i Reftele, som är med och träffar politiker runtom i Småland.

– Flera skäl till att det är viktigt att prata om alkohol tas upp, bland annat att barn far illa, kopplingen till högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, och gårdsförsäljning.

Målsättningen för den riksspridda kampanjen Våga prata om alkohol är att nå minst 80 kommuner, vilket skulle innebära att cirka 4 000 lokalpolitiker möter IOGT-NTO under våren. 

Kommunfullmäktiges ordförande kontaktas i förväg så att IOGT-NTO:s representanter får stå inomhus i anslutning till lokalen där fullmäktiges möte äger rum.

– Vi kommer dit med påsar från IOGT-NTO innehållande tablettask, information om så kallad gårdsförsäljning, om kampanjen Våga prata, och lite annat.

– Och så kompletterar vi med Länsnykterhetsförbundets rapport om tillståndshantering och tillsyn, ett erbjudande från SLAN om medverkan genom projektet Alkohol på kommunens agenda, ett enkelt blad med IOGT-NTO-kretsens verksamhet, föreningar och kontaktuppgifter, samt i något fall inbjudan till Drogkampen.

De allra flesta har enligt Gunvor Nygren tagit emot en påse, och några också varit intresserade av att prata

– De flesta hade gruppsamlingar innan och kom ganska sent och bara tackade och tog emot. En centerpartist stannade till och vi förde ett samtal om så kallad gårdsförsäljning, han sa från början att han var positiv till införandet, men när vi skildes sa han att han skulle fundera, säger Gunvor Nygren, som tycker att det är en ”ganska lättsam aktivitet”.

Och IOGT-NTO:s påsar verkar populära.

– Det går åt lite fler påsar än antalet ledamöter. Det går inte  alltid att skilja ut besökare eller tjänstepersoner.

Mer från Accent